Réamhrá

Tá go leor foilseachán spéisiúil agus foilseachán ar minic a ndéantar neamhaird díobh i measc Bhailiúchán na dTréimhseachán de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann na leabharlainne, cinn a théann siar chomh fada leis an ochtú céad déag anuas go dtí an lá atá inniu ann. Tháinig an bailiúchán tréimhseachán, mar aon le limistéir eile den Leabharlann Náisiúnta, in aistriú sealbhúcháin nach beag chuig an leabharlann ó Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1877, agus bailiúchán pearsanta Jasper Joly ag cur leis.

"The Dublin Magazine", le léarscáil inti ar a dtaispeántar gluaiseacht trúpaí Francacha, Meán Fómhair 1798."The Dublin Magazine", le léarscáil inti ar a dtaispeántar gluaiseacht trúpaí Francacha, Meán Fómhair 1798.

Bhraith forbairt na mbailiúchán sna blianta idir sin agus seo ar chomhlíonadh agus comhoibriú na bhfoilsitheoirí le hAchtanna Taisce Dhlíthiúil ó 1927, 1963 agus 2000. Tugtar cúnamh mór dúinn inár mbeartas bailiúcháin de thréimhseacháin trí ról Leabharlann Náisiúnta na hÉireann mar an t-ionad Éireannach ISSN. Cuirtear sinn ar an airdeall i leith foilseacháin nuair a fhaigheann sé Uimhir ISSN (Sraithuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta).

Ní hionann is na nuachtáin a phléann leis an nuascéal, agus claonadh acu tuairisciú de réir mar a tharlaíonn cúrsaí, tairgíonn tréimhseacháin dearcadh níos neamhspleáiche agus léargas níos cuimsithí ar imeachtaí an lae.

The Irish Magazine "embellished with an ellegant likeness of Daniel O'Connel", Meán Fómhair 1822.
The Irish Magazine "embellished with an ellegant likeness of Daniel O'Connel", Meán Fómhair 1822.
Naisc Thapa