Cláir Pharóiste

Is iad Cláir na bParóistí Caitliceacha Rómhánacha an phríomhfhoinse don taighde ginealais sa Leabharlann. Tá cóipeanna micreascannáin ag an Leabharlann den chuid is mó de thaifid na bparóistí Caitliceacha in Éirinn a bhaineann leis na blianta anuas go dtí 1880 agus i roinnt cásanna anuas go dtí 1900. Léitear ár mbileog faisnéise ar Stair Teaghlaigh dar teideal 'Parish Registers in the National Library of Ireland' i gcomhair tuilleadh eolais i leith na gclár sin. Is féidir í a íoslódáil anseo:

Thiomsaigh an Leabharlann liosta de na cláir pharóiste agus dá ngairmuimhreacha micreascannáin. Liostaítear na paróistí in ord aibítre de réir deoise i dteannta le dátaí na gclár i ngach aon pharóiste. Chuireamar an liosta clár paróiste, arna roinnt ina cheithre chuid, ar fáil i gcomhair íoslódála, chun cuidiú le do thaighde nuair a thugann tú cuairt ar an Leabharlann:

Marriages in the parish of Cushendun, county Antrim, 1862
Marriages in the parish of Cushendun, county Antrim, 1862
Naisc Thapa