Bord agus Stiúrthóir

Náisiúnta fhéinrialaitheach faoi fhorálacha an Achta um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, le Bord agus Stiúrthóir (Príomhfheidhmeannach).

An Bord

Faoin Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997, cuimsítear Cathaoirleach amháin agus gan níos lú ná 9 agus gan níos mó ná 11 gnáthchomhalta ar an mBord.

Seo iad príomhfheidhmeanna Bhord na Leabharlainne:

an t-ábhar i mbailiúcháin na Leabharlainne a chaomhnú, a athchóiriú, a chothabháil, agus cur leo ar mhaithe leis an bpobal agus taifead a bhunú agus a choimeád ar ábhar na leabharlainne (lena n-áirítear ábhar a bhaineann leis an nGaeilge) i ndáil le hÉireann agus cur leis an soláthar rochtaine ón bpobal i gcoitinne ar ábhair a bhaineann le tíortha eile. 

Tá liosta de chomhaltaí an Bhoird ar fáil anseo.

I gcomhréir leis na forálacha san Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997, tá an Bord tar éis dhá Choiste Boird reachtúla atá freagrach don Bhord a bhunú. Cuimsíonnsiad Coiste Comhairleach um Léitheoir agus Coiste ar Ghinealas agus Araltas. Tá an Bord tar éis roinnt an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca. Má tá níos mó eolais ag teastáil ar na Coistí agus a gcomhaltaí, cliceáil anseo.

An Stiúrthóir

Is í an Dr Sandra Collins Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Is iad feidhmeanna Stiúrthóir na Leabharlainne:
leanúint ar aghaidh agus riar agus gnó na Leabharlainne a bhainistiú agus a stiúradh go ginearálta agus feidhmeanna eile a chur i gcrích de réir mar a cheaptar iad ag Bord na Leabharlainne.