Uaireanta oscailte

Suíomh

Uaireanta oscailte                                       

Príomh Sheomra Léitheoireachta agus Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní, Sráid Chill Dara 
Dé Luain Dúnta
Dé Máirt & Dé Céadaoin: 9.30rn - 7.45in
Déardaoin & Dé hAoine: 9.30rn - 4.45in 
Dé Sathairn: 9.30rn - 12.45in
Oifig na dTicéad Léitheoireachta, Príomh Fhoirgneamh, Sráid Chill Dara 
Dé Luain 5.00in - 7.45in 
Dé Máirt - Dé hAoine: 10.30rn - 12.30in, 2.00in-4.00in 
Dé Sathairn: 9.30rn - 12.45in
Taispeántaisí Shráid Chill Dara
1. William Butler Yeats   2. An Cogadh Domhanda 1914-1918, Éireann
Dé Luan- Dé Céadaoin: 9.30rn - 7.45in 
Déardaoin & Dé hAoine: 9.30rn - 4.45in 
Dé Sathairn: 9.30rn - 4.45in 
Dé Domhnach: 1- 4.45in
Seirbhís Chomhairleach GinealaisDé Luan- Dé Céadaoin: 9.30rn - 5in; Déardaoin & Dé hAoine: 9.30rn - 4.45in
Café Joly Dé Luan- Dé Céadaoin: 9.30rn - 6in Déardaoin & De hAoine: 9.30rn -4.30in
Dé Sathairn: 10.30rn - 4in
An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Seomra Léitheoireachta(coinne riachtanach)Coinne riachtanach
Gailearaí Taispeántais na Cartlainne Náisiúnta Grianghrafadóireachta Dé Luan - Dé Sathairn: 10rn - 5in
Dé Domhnach: 12  - 5in

Oscailt Mhoillithe

Beidh an Leabharlann Náisiúnta ag oscailt ag a 11 r.n. ar na dátaí seo a leanas chun cruinniú forbartha foirne a éascú :

An Déardaoin, 12ú Aibreán

An Déardaoin, 10ú Bealtaine

An Déardaoin, 14ú Meitheamh

Seomra léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta Grianghrafadóireachta

Déan coinne le do thoil le úsáid a bhaint as seomra léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta Grianghrafadóireachta ag 01-6030368 nó tré ríomhphost ag  npaoffice@nli.ie

Laethanta Saoire Poiblí : Bionn na Seomraí Léitheoireachta dúnta. Bíonn na taispeántaisí oscailte 12 - 5 in.  Bíonn Café Joly dúnta ar an Satharn agus ar an Luan de dheireadh seachtainí ina bhfuil saoire poiblí.