Catalóga agus Bunachair Shonraí

Bailiúchán na hÉireann 1922 -

Áirítear go leor foilseachán de chuid Rialtas na hÉireann le Catalóg Ar Líne na Leabharlainne. Cuir isteach na focail 'Éire An Roinn...' agus roghnaigh Údar ón mbosca anuas agus tú ag cuardach na catalóige. Cuir isteach ainm an eagrais i réimse Údar den chatalóg ar líne i gcomhair na gcomhlachtaí leathstáit, ar nós Fáilte Éireann, CIÉ, Aer Lingus srl.

Tá go leor den ábhar ar fáil ar láithreáin ghréasáin an Rialtais, na Ranna agus an Oireachtais freisin agus ar láithreáin ghréasáin na n-eagras ábhartha (féach rannóg na Nasc).

Téigh i gcomhairle le Liostaí Bliantúla Oifig an tSoláthair i gcomhair míreanna nach féidir teacht orthu sa Chatalóg Ar Líne. Tá na liostaí sin ar fáil ag cuntar an Phríomhsheomra Léitheoireachta.

Seo roinnt treoracha úsáideacha:

  • Irish official publications: a guide to Republic of Ireland papers, with a breviate of reports, 1922 – 1972, le Arthur Maltby agus Brian McKenna. Oxford: Pergamon Press, 1980
  • Irish government publications: a select list 1972 - 1992, le Richard B. Finnegan & James L. Wiles. Irish Academic Press, 1995.

Is féidir iad sin a cheadú ag cuntar an Phríomhsheomra Léitheoireachta.

Bailiúchán na Ríochta Aontaithe 1800 -

Tá innéacsanna don bhailiúchán ar fáil ag cuntar an tSeomra Léitheoireachta. Tá Páipéir Pharlaiminteacha Theach na dTeachtaí ar fáil sa Seomra Léitheoireachta ar líne ón mbliain 1801 anuas go dtí an lá inniu. Is féidir go leor d'fhoilseacháin oifigiúla eile na Ríochta Aontaithe a léamh ar láithreán gréasáin Pharlaimint na Ríochta Aontaithe. Tá Páipéir Pharlaiminteacha a bhaineann le hÉirinn ar fáil ar an láithreán gréasáin Enhanced British Parliamentary Papers on Ireland, 1801 – 1922. Féach rannóg na Nasc i gcomhair acmhainní eile ar líne.

Parlaimint na hÉireann roimh 1800

Tá an t-ábhar sin catalógaithe leis na gnáthbhailiúcháin Éireannacha agus tá sé le fáil trí chuardach a dhéanamh ar an Leabhar Slán agus na Catalóga ar Chártaí agus ar an gCatalóg Ar Líne. Cuardaigh faoi 'An Bhreatain Mhór – Éire – Parlaimint' nó faoi 'Éire – Parlaimint'.

Féach an leabhar seo chun tuilleadh faisnéise a fháil i leith na bhfoilseachán de chuid na parlaiminte sin:

  • The printed records of the Parliament of Ireland 1613 – 1800: a survey and bibliographical guide le Dermot J T Englefield.
    Londain: Lemon Tree Press, 1978 (Tagairt Leabharlann Náisiúnta na hÉireann Ir 900 lch 5).
  • The Irish Parliament in the eighteenth century le J.L. McCracken arna fhoilsiú ag Dundalgan Press don Irish Historical Association, 1971.
    (Tagairt Leabharlann Náisiúnta na hÉireann Ir 320 lch 61)

Bailiúchán Thuaisceart Éireann 1920 -

Tá innéacsanna don bhailiúchán ar fáil ag cuntar an tSeomra Léitheoireachta. Tá an t-ábhar is déanaí (ó thart ar 1988 ar aghaidh) catalógaithe sa Chatalóg Ar Líne, agus tá roinnt míreanna eile le fáil sa Leabhar Slán agus sna Catalóga ar Chártaí. Tá go leor den ábhar seo ar fáil ar láithreáin ghréasáin na n-eagras rialtais ábhartha freisin (féach rannóg na Nasc).

Idirnáisiúnta - go príomha ón 20ú haois ar aghaidh

Is beag ceann de na míreanna sin atá catalógaithe ar chatalóg ar líne na Leabharlainne. Ceadaigh catalóg fhoilsithe gach aon eagrais nó féach ar a láithreán gréasáin. Tá na catalóga foilsithe ar fáil sa Leabharlann lena gceadú. Tá téacs iomlán dá bhfoilseacháin níos déanaí ar roinnt de láithreáin ghréasáin na n-eagras sin (féach Naisc).

Tá foilseacháin reatha an AE agus acmhainní eile ar fáil lena n-íoslódáil ar phríomhláithreán gréasáin an AE. Molaimid teagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisiúin Eorpaigh agus le hOifig Pharlaimint na hEorpa i gcomhair rochtana ar ábhar níos sine. Tá an dá Oifig sin suite gar don Leabharlann.

Forógra arna eisiúint ag an bhfórsa Francach a tháinig i dtír i gCill Ala i 1798.
Forógra arna eisiúint ag an bhfórsa Francach a tháinig i dtír i gCill Ala i 1798.
Quick Links