Réamhrá

Irish Independent, 01 Eanáir 1973Irish Independent, 01 Eanáir 1973

Tá an bailiúchán nuachtán ar cheann de na bailiúcháin is mó a bhaintear leas as laistigh den Leabharlann Náisiúnta. Is foinse mhór taighde iad na nuachtáin don stair pholaitiúil, eacnamúil agus shóisialta, agus do staidéir áitiúla agus ginealas. Soláthraíonn siad tráchtaireacht chomhaimsearhta de na mór-imeachtaí i saol polaitiúil, reiligiúnach, spórtúil agus cultúrtha an náisiúin. Is foinse mhór eolais iad freisin ar an ngnáthshaol laethúil. Tá taifead ar fhógraí, tuairiscí d'imeachtaí sóisialta, tionóiscí, imeachtaí cúirte agus ionchoisní, gach mionsonra saolta agus spreagúil a bhí mar ghnáthshaol laethúil ár sinsear le fáil sna nuachtáin.