Cumann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Is cumann cairde na Leabharlainne atá i gCumann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus is grúpa tacaíochta luachmhar do shaothar na Leabharlainne é. Bhunaigh an Stiúrthóir a bhí ann ag an am, an Dr Patrick Henchy, an cumann sa bhliain 1969, agus tá cúnamh tugtha aige do na Stiúrthóirí agus na hIontaobhaithe a tháinig ina dhiaidh ar bhealaí éagsúla. Chuidigh sé go háirithe le heolas a scaipeadh i measc an phobail i leith na Leabharlainne agus a cuid bailiúchán, agus chun iad a dhéanamh níos inrochtana don phobal. Bhí an Cumann in ann tuairimí an phobail i leith ábhar a bhaineann le gnóthaí na Leabharlainne a léiriú go neamhspleách ós rud é gurbh eagras deonach é.

Eagraíonn an Cumann clár bliantúil imeachtaí. Cistíonn sé foilseacháin agus tionscadail eile, agus rinne sé ceannacháin ar uairibh don Leabharlann. Eagraíonn sé turas bliantúil ar thithe stairiúla agus ar ionaid chultúrtha eile. Faigheann baill cóipeanna den Tuarascáil Bhliantúil agus de Nuachtlitir na Leabharlainne.

Is ríthábhachtach í tacaíocht ó dhaoine aonair neamhspleácha comhbhácha do leasanna na Leabharlainne. Is trí bhallraíocht a ghlacadh leis an gCumann a bheidh tusa ag cur a thuilleadh lena ról tacúil ag tráth atá fíorthábhachtach d'fhorbairt na Leabharlainne.

Rátaí Ballraíochta

Tá costas €25.00 in aghaidh na bliana ar BHALLRAÍOCHT BHLIANTÚIL (arna laghdú go €15.00 i gcás daoine d'aois 60 agus os a cionn)

Ballraíocht Mic Léinn : €10.00 in aghaidh na bliana

Téigh i dteagmháil leo seo i gcomhair tuilleadh mionsonraí:

An Rúnaí Onórach
Cumann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Fón: 353 1 6030284
Ríomhphost: nlisociety@nli.ie

Tá foirm iarratais ar fáil anseo mar pdf:
National Library Society Application Form NLI_SocietyBrochure_OCR.pdf (0.54 MB, Adobe PDF)

An tOllamh Donoghue le baill de theaghlach O'Meara i ndiaidh Léacht Cuimhneacháin JJ O'Meara.
An tOllamh Donoghue le baill de theaghlach O'Meara i ndiaidh Léacht Cuimhneacháin JJ O'Meara.
Naisc Thapa