Treoracha Taighde Lámhscríbhinní

Dearadh na treoracha seo a leanas le cuidiú le léitheoirí an úsáid is fearr a bhaint as na bailiúcháin lámhscríbhinní:

  • Women in Irish History MS_ResearchGuide_WomensHistory.pdf (0.15 MB, Adobe PDF)
    Déanann an treoir taighde seo imlíniú ar an nós imeachta chun foinsí a aimsiú i rannóg na lámhscríbhinní i gcomhair taighde ar stair na mban, agus tugann sí cur síos gearr agus cúlra comhthéacsúil do na bailiúcháin ábhartha.

Ar ais chuig Lámhscríbhinní.