Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní

Tabharfar isteach socruithe nua maidir le Lámhscríbhinní a sheachadadh, lena n-áirítear áis chun iad a ordú roimh ré, i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní, ó 4 Eanáir 2011.

Chun na sonraí ar fad a fheiceáil, féach ar an leathanach Rochtain & Saoráidí Cóipeála.

Tá Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní suite ar an dara hurlár de 2/3 Sráid Chill Dara, agus beidh ort dul isteach sa seomra sin más mian leat bailiúchán ábhair lámhscríbhinne na Leabharlainne a cheadú. Beidh Ticéad Léitheora ag teastáil freisin le rochtain a fháil ar an mbailiúchán Lámhscríbhinní. Tabharfaidh an Cartlannaí ar dualgas agus an Cúntóir Leabharlainne ar dualgas sa Seomra Léitheoireachta cúnamh duit agus tú ar thóir eolais.

Tá áit suite do 24 léitheoir i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní. Tá saoráidí ag gach deasc do ríomhairí glúine agus tá cliabháin leabhair ar fáil dóibh siúd a bhíonn ag láimhseáil imleabhair cháiréiseacha. Tá dhá léitheoir micrifíse ann freisin.

Tá réimse saothar tagartha agus liostaí speisialta lámhscríbhinní ar fáil lena gceadú sa seomra léitheoireachta, cé go gcoinnítear gach ábhar lámhscríbhinne i gcruacha dúnta.

Tabhair faoi deara: Má tá cóip de shaothar sna bailiúcháin ar fáil, ní eiseofar an bunsaothar. I gcúinsí áirithe ní eiseofar bunábhair fiú mura bhfuil cóipeanna ar fáil, mar shampla sa chás go bhfuil an t-ábhar an-cháiréiseach nó an-leochaileach (agus ar tarraingíodh é as cúrsaíocht ar chúiseanna caomhnaithe dá bharr).

Is ar chúiseanna slándála agus caomhantais atá bailiúchán de lámhscríbhinní, leabhair nótaí agus leabhair oibre de chuid James Joyce a shealbhaigh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann thiar sa bhliain 2002 ar fáil do léitheoirí le hamharc orthu ar ríomhaire i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní. Is sna páipéir sin atá luathshaothar James Joyce, nótaí agus dréachtaí do Ulysses chomh maith le profaí agus breiseanna do phrofaí do Finnegans Wake.

Áirítear ar na seirbhísí a sholáthraítear i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní:

  • Cúnamh tagartha
  • Rochtain ar líne ar chatalóga agus ar bhunachair shonraí na Leabharlainne
  • Rochtain ar liostaí speisialta na lámhscríbhinní
  • Saoráid cóipeála féinseirbhíse
  • Bailiúchán saothar tagartha rochtana oscailte
  • Acmhainní ar líne