An Phríomhleabharlann

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Is é seo príomhfhoirgneamh poiblí Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, áit a bhfaighidh tú an Príomhsheomra Léitheoireachta, saoráidí léitheoireachta micreascannáin, an tSeirbhís Chomhairleach Ginealais agus an deasc Faisnéise / Ticéad.

Tá príomhlimistéar taispeántais na Leabharlainne, an seomra seimineáir, an siopa agus an caifé suite sa phríomhfhoirgneamh freisin.

Féach na hUaireanta Oscailte nó téigh ar Thuras Ar Líne den Phríomhfhoirgneamh.

Tabhair faoi deara: Is áit oibre do thaighdeoirí é an Príomhsheomra Léitheoireachta, mar sin tá teorainn le rochtain uirthi do chuairteoirí. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chuairt a thabhairt ar an Seomra Léitheoireachta déan teagmháil leis an Leabharlannaí ar Dualgas ar 01 6030213 nó trí ríomhphost chuig info@nli.ie