Athruithe ar na hUaireanta Oscailte agus Seirbhíse ón 3 Bealtaine 2011 ar aghaidh

Ós rud é go bhfuil an t-éileamh méadaithe agus go bhfuil foireann níos lú againn, tá muid i mbun athbhreithnithe ag féachaint conas is féidir linn an freastal is fearr a dhéanamh ar riachtanais gach duine a úsáideann an Leabharlann Náisiúnta. Áirítear leo seo taighdeoirí, staraithe teaghlaigh, cuairteoirí agus turasóirí ar mhian leo taispeántais a fheiceáil, mic léinn agus teaghlaigh, agus iadsan atá ag iarradh ár seirbhísí a rochtain go cianda. Is é an bealach chun é sin a dhéanamh ná trí chatalógú agus dhigitiú agus trí níos mó dár mbailiúcháin a chur ar fáil do thaighdeoirí ar líne agus do thaighdeoirí a thagann isteach chugainn. Ciallaíonn sé sin gur gá dúinn athruithe a dhéanamh ar an gcaoi ina mbíonn baill foirne ar fáil inár seomraí léitheoireachta.  

Uaireanta Oscailte

Nuair a bhíonn an Leabharlann ar oscailt go déanach, léiríonn na figiúirí gur beag duine a bhíonn istigh i ndiaidh 8:00 i.n. De thoradh na faisnéise seo, tosóimid ag dúnadh na seomraí léitheoireacha ag 19.45 tráthnóna dé Luain, dé Máirt agus dé Céadaoin ón 3 Bealtaine ar aghaidh. Is iad seo uaireanta oscailte na seomraí léitheoireachta i Sráid Chill Dara:

• Luan – Céadaoin: 9.30 – 19.45; Déardaoin & Aoine: 9.30 – 16.45; Satharn: 9.30 – 12.45

• Beidh taispeántais ar oscailt go dtí 16.45 ar an Satharn


Seomraí Léitheoireachta

Bhíomar ag cur córas réamhórdaithe agus uaireanta seasta seachadta ar fáil ar bhonn píolótach i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní ó thús na bliana 2011. De thoradh an ratha a bhí ar an socrú, sin beimid ag leathnú an chláir phíolótaigh go dtí an Príomhsheomra Léitheoireachta ón 3 Bealtaine, 2011 ar aghaidh.

Cad a bheidh i gceist?

• Beidh tú in ann leabhair, micreascannáin srl. a réamhordú sula dtiocfaidh tú. Beidh siad ullamh duit nuair a thiocfaidh tú go dtí an seomra léitheoireachta

• Beidh tú in ann leabhair, micreascannáin, srl. a ordú an lá a thiocfaidh tú ar do chuairt taighde. Déanfar iad seo a sheachadadh ag amanna áirithe i rith an lae

• Beidh tú in ann na míreanna a bheidh in úsáid agat a chur in áirithe don lá dár gcionn

Athrú é seo ón gcóras atá ann faoi láthair, ina bhfuil leabhair agus míreanna eile ar fáil ar éileamh, ach ní féidir iad a ordú roimh ré ná iad a chur in áirithe.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais

 
Príomhiontráil, Sráid Chill Dara
Príomhiontráil, Sráid Chill Dara
Naisc Thapa