Sraithuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta (ISSN)

Tháinig forbairt córais ríomhaire-bhunaithe idirnáisiúnta d'aithint agus rialú leabhareolaíochta na sraitheachán/n-acmhainní leanúnacha as an bhfás mór um líon na dteideal sraitheacháin ar fud an domhain ag eascairt as athruithe teidil, minice, srl. Tugtar an Líonra don tSraithuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta (ISSN) air sin anois.

An tIonad ISSN Éireannach

Tá an tIonad ISSN Éireannach ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ar ionad amháin de líonra níos mó ná 80 ionad náisiúnta ar fud an domhain.  Is é an tIonad atá freagrach as sannadh na nISSN, saor in aisce, do shraitheacháin a fhoilsítear i bPoblacht na hÉireann.  Táthar tar éis ISSN a shannadh go nuige seo do níos mó ná 4,000 sraitheachán, idir chinn ghníomhacha agus chinn éagtha. Is é an tIonad freisin atá freagrach as rannchur taifead Éireannach leis an mbunachar sonraí domhanda d'uimhreacha ISSN, ar a dtugtar an Clár ISSN, arna chothabháil ag an Ionad Idirnáisiúnta ISSN i bPáras.

ISSN a fháil ón Ionad Éireannach ISSN

Íoslódáil agus léigh na cáipéisí seo a leanas más mian leat cur isteach ar ISSN:


Íoslódáil agus comhlánaigh an fhoirm iarratais thuas chun cur isteach ar ISSN, agus seol ar ais í trí ríomhphost, post nó facs chuig: An tIonad ISSN Éireannach, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Facs: 01-6030289, issnirl@nli.ie.

Marcáiltear an clúdach Ní bhaineann le Tréimhseacháin. Cuir cóip shamplach de d'fhoilseachán faoi iamh má tháinig sé amach cheana féin, nó 'macasamhail' den leathanach teidil/chlúdach/bharrtheideal má tá a leithéid ar fáil. Seol ar ais gach seaneagrán, mura taisceadh iad le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann cheana féin.

Tuilleadh Eolais le híoslódáil

 • ISSNs and Bar-codes ISSN_3ISSNsAndBarcodes.pdf (0.01 MB, Adobe PDF)
  Tá faisnéis sa cháipéis seo faoi conas a thógtar barrachóid ISSN.
 • Legal Deposit ISSN_5LegalDeposit.pdf (0.01 MB, Adobe PDF)
  Liostaítear sa cháipéis seo na leabharlanna úd dar teideal, de réir na reachtaíochta cóipchirt, cóip shaor in aisce a fháil de gach foilseachán Éireannach.
 • ISBNs and Bar-codes ISSN_4ISBNsAndBarcodes.pdf (0.01 MB, Adobe PDF)
  Níl freagracht ag an Ionad Éireannach ISSN i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ach amháin as eisiúint na nISSN nach féidir a chur i bhfeidhm ach amháin i leith na sraitheachán. Cuirtear ISBN (.i. Leabharuimhreacha Caighdeánacha Idirnáisiúnta) le leabhair (foilseacháin aonuaire, .i. monagraif) agus is í an Ghníomhaireacht ISBN atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe a eisíonn iad. Soláthraíonn an cháipéis thuas mionsonraí.
  .
Sampla de bharrachód ISSN.
Sampla de bharrachód ISSN.
Naisc Thapa