Ag Obair sa Leabharlann

Fostóir comhdheiseanna is ea an Leabharlann Náisiúnta.
Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge

Réamhrá:
Scothsheirbhís ó ScothfhostaitheScothsheirbhís ó Scothfhostaithe

Ag Obair leis an Am atá Thart.....Slite Beatha don Todhchaí. Is leabharlann taisce dlíthiúil í Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, a bunaíodh in 1877, a choimeádann bailiúcháin an-suntasach d’ábhar a bhaineann le hoidhreacht dhoiciméadach na hÉireann, lena n-áirítear leabhair chlóbhuailte, lámhscríbhinní, grianghraif, nuachtáin, priontaí agus líníochtaí srl.

Fostaíonn an Leabharlann thart faoi 100 ball foirne agus tá sí lonnaithe in áitreabh i Lár Chathair Bhaile Átha Cliath.

De ghnáth líontar folúntais ag an leibhéal iontrála sa Leabharlann trí chomórtas tar éis fógraí a bheith curtha sna nuachtáin náisiúnta do phoist ghairmiúla bhuana (leabharlannaithe, cartlannaithe, caomhnóirí, srl), d’fhoireann chléireachais, theicniúil agus riaracháin nó do phoist shealadacha. Is í an Leabharlann Náisiúnta féin a bhíonn i mbun earcaíochta do na poist sin.

Staidéarachtaí

Tairgeann an Leabharlann Náisiúnta roinnt staidéarachtaí gach bliain. Tá siad seo ceaptha chun taithí bliana a thabhairt do chéimithe a bhfuil sé i gceist acu iarratas a dhéanamh ar chúrsa sa Staidéar Cartlainne nó sa Leabharlannaíocht. Bíonn staidéaracht eile ar fáil go hiondúil do mhic léinn ardchéime nó do mhic léinn iardhochtúireachta i stair na hÉireann. Bronntar staidéarachtaí i ndiaidh comórtais a fhógraítear sna nuachtáin náisiúnta.

Seomra Léitheoireachta, príomhchuntar.
Seomra Léitheoireachta, príomhchuntar.
Naisc Thapa