Céard atá againn?

Tá éagsúlacht leathan ábhair ar fáil sa Leabharlann Náisiúnta do thaighdeoirí staire teaghlaigh, lena n-áirítear cóipeanna ar mhicreascannán de Chláir Pharóiste Chaitliceacha agus Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna; rochtain ar líne ar Phríomhluacháil Maoine Uí Ghríofa agus a lán acmhainní clóbhuailte amhail nuachtáin agus eolairí trádála.

Cuirfidh ár sraith bileoga ginealais - Getting Started, Parish Registers in the National Libraryagus Valuation Records - faisnéis úsáideach ar fáil duit sula dtugann tú cuairt ar an Leabharlann. 

Tairgeann Seirbhís Chomhairleach Ginealais na Leabharlainne comhairle maidir le taifid atá ar fáil sa Leabharlann agus in áiteanna eile, treoracha maidir le conas rochtain a fháil orthu agus moltaí faoi conas iad a úsáid. Tá an tseirbhís seo saor in aisce do chuairteoirí pearsanta. Féach Uaireanta Oscailte.

Family group commissioned by JJ Healy, Queenstown, county Cork, c. 1910-1920. NLI Ref: PWP2678
Family group commissioned by JJ Healy, Queenstown, county Cork, c. 1910-1920. NLI Ref: PWP2678
Naisc Thapa