Seirbhísí do Leabharlannaithe

Tairgíonn Leabharlann Náisiúnta na hÉireann na seirbhísí seo a leanas do Leabharlannaithe.

Taispeántais Taistil
Tá an Leabharlann ag cur líon méadaitheach dá taispeántais ar fáil do leabharlanna agus d'fhorais sibhialta agus cultúrtha i bhformáid taistil.

Taifead den Fhoilsitheoireacht Éireannach
Is í aidhm na Leabharlainne eolas i leith gach ábhar a foilsíodh in Éirinn a chur ar fáil do leabharlanna eile.

Nuachtáin ar Mhicreascannán
Soláthraíonn Aonad Micreascannáin na Leabharlainne seirbhís scannánaithe do leabharlanna eile.

Rochtain ar Thaifid Chatalóige
Féachann an Leabharlann le comhoibriú le leabharlanna eile chun taifid chatalóige a chomhroinnt.

Sonraí ó fhuinneog gloine dhaite i Sráid Chill Dara.
Sonraí ó fhuinneog gloine dhaite i Sráid Chill Dara.
Naisc Thapa