Clóbhuailte

Tá éagsúlacht leathan d'ábhar priontáilte i seilbh na Leabharlainne Náisiúnta ar ábhar spéise iad do mhuintir na hÉireann agus go ginearálta.

Leabhair
I measc bhailiúchán de leabhair phriontáilte na Leabharlainne tá bailiúcháin le Joly, Dix, Thom, Griffin, agus Yeats.

Tréimhseacháin
Tá go leor foilseachán spéisiúla agus tréimhseacháin a ndéantar neamhaird díobh go minic i measc bhailiúchán de thréimhseacháin na leabharlainne. Ina measc siúd tá cinn a théann siar chomh fada leis an ochtú céad déag go dtí an lá atá inniu ann agus idir thuarascáil bhliantúil chorparáid ollmhór, agus iris bheag staire áitiúil.

Nuachtáin
Faisnéis ar ár mbailiúchán nuachtán, lena n-áirítear tionscadal NEWSPLAN.

Foilseacháin Oifigiúla
Ina measc tá foilseacháin le Rialtas na hÉireann, Rialtas na Breataine, agus leis an Aontas Eorpach. 

Léarscáileanna
Eolas maidir leis an mbailiúchán de léarscáileanna priontáilte atá againn. Tabhair faoi deara gur féidir tuilleadh eolais faoi léarscáileanna lámhscríbhinne agus léarscáileanna priontáilte ón luathaois a fháil faoi Rannóg na Lámhscríbhinní.

Ceol
Bailiúcháin ceoil na Leabharlainne ina bhfuil scóir as an 18ú agus as an 19ú haois den chuid is mó.

Cruach leabhar na Leabharlainne Náisiúnta.
Cruach leabhar na Leabharlainne Náisiúnta.
Quick Links