Oifig an Phríomh-Arailt

Buneolas

Brainse de Leabharlann Náisiúnta na hÉireann is ea Oifig Phríomh-Aralt na hÉireann. Is iad feidhmeanna Phríomh-Aralt na hÉireann ná armais a dheonú agus a dhearbhú do dhaoine aonair agus do chomhlachtaí corparáideacha. Déantar taifeadadh ar gach armas a dheonaítear i gClár na nArmas, atá ann ó bunaíodh an Oifig in 1552. Is féidir féachaint ar Chlár na nArmas agus ar bhailiúcháin eile na hOifige ach iarratas a dhéanamh trí Sheomra Léitheoireachta Lámhscríbhinní Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Ní mór Ticéad Léitheora Lámhscríbhinní ar leithligh a bheith ag léitheoirí le cois an Ticéid Léitheora iomláin chun dul isteach chuig an Seomra Léitheoireachta Lámhscríbhinní. Téigh i dteagmháil leis an rannán Ticéid Léitheora chun breis sonraí a fháil.

Araltas

Tháinig imeachtaí armais chun cinn i ndeireadh thréimhse na meánaoise mar mhodh aitheantais ar an láthair chatha agus ag an turnaimint. Ba ghearr gur úsáideadh iad freisin chun doiciméid a fhianú agus chun maoin a aithint. Ionas go mbeadh córas aitheantais éifeachtach, is léir gur theastaigh rialúchán de bhrí go mbeadh míthuiscint ann dá mbeadh níos mó ná duine amháin ag úsáid an armais chéanna. Dá bhrí sin, d’fhostaítí speisialtóirí, ar a dtugtaí arailt, chun na taifid riachtanacha a choinneáil agus chun comhairle a thabhairt ar gach ábhar gaolmhar. Tá oifigigh armas den sórt sin ag obair in Éirinn ón mbliain 1382 i leith. Chruthaigh an Choróin post Mhórmhaor Uladh, Aralt uile-Éireann, in 1552 agus lean sé faoin ainm sin go dtí 1943 nuair a aistríodh Oifig na nArmas chuig Rialtas na hÉireann. Athainmníodh é ansin agus tugadh an Oifig Ginealais air. Ó shin i leith, tá an Oifig i mbun oibre mar bhrainse den Leabharlann Náisiúnta agus í faoi threoir Phríomh-Aralt na hÉireann.