Stair Teaghlaigh - Réamhrá

Tugann na mílte cuairt ar an Leabharlann Náisiúnta gach bliain le dul i mbun taighde ar stair teaghlaigh. Áirítear le hábhar leabharlainne a úsáideann taighdeoirí ar stair teaghlaigh micreascannáin na gclár paróiste Caitliceach, cóipeanna de na luachálacha tábhachtacha talún ón naoú haois déag (Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna agus Luacháil Uí Ghríofa), eolairí trádála agus sóisialta, taifid eastáit agus nuachtáin.

Más ag tosú ag déanamh taighde maidir le do shinsear atá tú, molaimid go léifeá ár mbileog treorach um Stair Teaghlaigh dar teideal Getting Started, is féidir í a íoslódáil thíos, nó d'fhéadfá cuairt a thabhairt ar ár Seirbhís Chomhairleach Ginealais a thairgeann seirbhís shaor in aisce - do dhaoine a bhuaileann isteach chugainn amháin - maidir le hacmhainní atá ar fáil le stair do theaghlaigh a rianú.


 

Wedding group commissioned by Mr Ryan, Cashel, county Tipperary, 1920. NLI Ref: PWP2865A
Wedding group commissioned by Mr Ryan, Cashel, county Tipperary, 1920. NLI Ref: PWP2865A
Naisc Thapa