Taispeántais

Tá traidisiún fada ag an Leabharlann Náisiúnta ag reáchtáil taispeántas ardcháilíochta d'ábhair óna cuid bailiúchán. Tugann na taispeántais sin, agus go leor gradam bainte acu, deiseanna oideachasúla uathúla agus, go háirithe i gcás na dtaispeántas taistil agus ar líne, rochtain i bhfad níos leithne ar shealbhúcháin na Leabharlainne.

Taispeántais Reatha
Soláthraíonn an rannóg seo faisnéis i leith na dtaispeántas atá ar taispeáint i bhfoirgnimh na Leabharlainne Náisiúnta faoi láthair.

Taispeántais Taistil
Cuireann an Leabharlann Náisiúnta leaganacha de go leor dá taispeántais ar fáil d'fhorais chultúrtha, leabharlanna, ionaid ealaíne agus ghailearaithe i bhformáid taistil.

Taispeántais Ar Líne
Éascaíonn ár dtaispeántais ar líne do rochtain ar thaiscí LNÉ ó bhailte agus seomraí ranga ar fud an domhain.

Taispeántais Roimhe Seo
Soláthraíonn an rannóg seo tuairiscí gearra ar roinnt de na taispeántais a dhéantar sa Leabharlann Náisiúnta agus sa Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta le blianta beaga anuas.