Rannóga agus Foireann

Scothsheirbhís ó ScothfhostaitheScothsheirbhís ó Scothfhostaithe

Tá an Leabharlann Náisiúnta, a bhfuil níos mó ná 100 ball foirne fostaithe aici, roinnte ina sé rannóg. Tá Coimeádaí i gceannas ar gach rannóg, a bhfuil freagracht fhoriomlán air nó uirthi as forfheidhmiú na pleanála straitéisí agus na forbartha laistigh den rannóg féin.

Cairt Eagrúcháin
Ceadaigh an Chairt Eagrúcháin i gcomhair tuilleadh faisnéise maidir le struchtúr corparáideach na Leabharlainne.

Aimsitheoir Teagmhála
Bain leas as an Aimsitheoir Teagmhála chun faisnéis teagmhála a aimsiú i gcomhair baill aonair fhoirne.