Réamhrá

Cé gur féidir cuardach ar líne a dhéanamh anois ar níos mó d'ár mbailiúcháin, tabhair faoi deara gurb iad na catalóga láimhe sa Leabharlann féin an t-aon bhealach go minic le hábhar a aimsiú. Ba chóir do na léitheoirí a bhfuil brath acu cuairt a thabhairt ar an Leabharlann go pearsanta rannán na mBailiúchán a cheadú i gcomhair sonraí iomlána maidir le gach catalóg, idir chatalóga láimhe agus chatalóga ar líne, atá ar fáil i gcomhair na gcatagóirí éagsúla ábhair.

Catalóg Ar Líne
Tugann Catalóg Ar Líne na Leabharlainne seo rochtain ar an gcuid is mó den ábhar a catalógaíodh ó 1990 i leith chomh maith le roinnt taifead níos sine a cuireadh leis an gcatalóg mar chuid de thionscadail tiontaithe catalóige.

Bunachar sonraí
Sources: Bunachar sonraí Leabharlann Náisiúnta na hÉireann le haghaidh thaighde na hÉireann - sa bhunachar sonraí nua seo, tá breis is 180,000 taifead catalóige do lámhscríbhinní na hÉireann, agus d’ailt i dtréimhseacháin Éireannacha.

Grianghraif dhigiteacha
Tá an Leabharlann tar éis digitiú a dhéanamh ar bhreis is 33,000 claonchló plátaí gloine ó bhailiúcháin ghrianghrafadóireachta Lawrence Royal & Cabinet, Phlátaí Iomlána Poole, Independent H, Clarke, Eason, Keogh, Stereo Pairs agus Tempest. Is féidir rochtain a fháil ar na híomhánna seo, ar ísealtaifeach agus bunfhaisnéis ag dul leo, tríd an mBunachar Sonraí Grianghraf Digiteach.

Bunachair Shonraí Eile
I gcás bailiúcháin áirithe tá áiseanna breise cuardaithe ar líne ar fáil chun cur le do chuardach Catalóige Ar Líne. Áirítear leo siúd an Bunachar Sonraí Nuachtán; innéacsanna mionsonraithe de bhailiúcháin ghrianghrafadóireachta Lawrence, Clonbrock, O'Dea, agus Poole; bunachar sonraí de Liostaí Bailiúcháin Lámhscríbhinne in-íoslódáilte.

Tagairt LNÉ:INDH2970
Tagairt LNÉ:INDH2970
Naisc Thapa

Is féidir teacht ar fhaisnéis mhionsonraithe maidir le lámhleabhar agus catalóga ar líne anseo: