Stair na Leabharlainne

Bhunaigh an Dublin Science and Art Museum Act, 1877, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus bhí foráil san Acht gur chóir móramh na mbailiúchán a bhí i seilbh Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath a dhílsiú sa Roinn Eolaíochta agus Ealaíon mar a bhí ann ag an am ar mhaithe leis an bpobal agus leis an gCumann, agus chun críocha an Achta.

Mósáic sa halla tosaigh (sonraí).Mósáic sa halla tosaigh (sonraí).

Bhí foráil i gComhaontú 1881 gur chóir go bhfeidhmeodh an Leabharlann faoi mhaoirsiú Comhairle ar a mbeidh dhá Iontaobhaithe déag, agus is é an Cumann a cheapfadh ochtar acu agus an Rialtas a cheapfadh ceathrar acu; bhronn an Comhaontú seo an dualgas maidir le hoifigigh na Leabharlainne a cheapadh ar na hIontaobhaithe freisin.

Tháinig deireadh leis an socrú stairiúil nuair a bunaíodh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann mar institiúid cultúrtha uathrialaitheach an 3 Bealtaine 2005 faoi Acht na nInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta 1997.

Chun stair níos sonraithe a fháil faoin Leabharlann tá an rannóg seo roinnte de reir ama ag tosú le bunús na Leabharlainne.

Tagairt LNÉ:VAL 24281
Tagairt LNÉ:VAL 24281
Naisc Thapa