Bailiúcháin

Foinsí áisiúla is ea Cláir an Phríomh-Arailt ag an Oifig Ginealais, na harmais agus oird na n-armas, Iontrálacha Sochraidí, Iontrálacha na dTiarnaí agus taifid ar Ridirí a Ainmníodh don staraí nó don rianaí atá ag déanamh taighde ar theaghlach a bhfuil armas aige. Eascraíonn na doiciméid seo as feidhmeanna na hOifige, agus breathnaíonn foireann Oifig an Phríomh-Arailt orthu go rialta le linn dóibh a gcuid dualgas a chomhlíonadh.

Is í Linea Antiqua le Roger O'Ferall an fhoinse is tábhachtaí le haghaidh ghinealais na dteaghlach Gaelach agus tá eiseamláirí d'armais le fáil sa leabhar freisin. D’fhéadfadh bailiúcháin eile a bheith ar chomhthábhacht don taighdeoir freisin agus tá luach ar leith ag baint le faisnéis áirithe ó fhoinsí atá caillte anois ach a bhí i seilbh na hOifige Taifid Phoiblí roimhe seo. Mar shampla, is í an fhaisnéis ghinealais agus stairiúil atá sna coimrithe ó na Rollaí Pléadála ó réimeas Anraí III go réimeas Anraí VI an fhoinse is tábhachtaí le haghaidh ghinealais na Normannach, agus tá faisnéis chomhchosúil sna coimrithe ó na Píobrollaí ó réimeas Anraí III go réimeas Éadbhard III. Maidir le tréimhse níos déanaí (1536 – 1810) is féidir féachaint ar ghinealaigh tháblaithe atá i gcoimrithe na n-uachtanna a cruthaíodh ag cúirt shainphribhléide Ardeaspag Ard Mhacha.

I measc na mbailiúchán eile ar fad a fuarthas mar fhoinsí faisnéise ginealais tá Cuairteanna Eaglasta, liosta d'Ard-Sirriamaí na gcontaetha, rolla de shaorfhir Chathair Bhaile Átha Cliath, liostaí saorshealbhóirí agus liosta d'fhir uaisle a bhí ag an Rí Séamus. Tá catalóg iomlán le fáil in A Guide to the Genealogical Office arna fhoilsiú ag Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann.

Tá rochtain ar bhailiúchán na hOifige Ginealais (GO Ms) oscailte do gach duine a bhfuil ticéad léitheora aige/aici. Féach Rochtain agus Saoráidí Cóipeála agus Catalóga & Bunachair Shonraí.

Taighde Ginealais

Ní théann Oifig an Phríomh-Arailt i mbun taighde ginealais ná cuardach i dtaifid na hoifige le haghaidh bhaill an phobail. Chun comhairle a fháil faoi thaighde ginealais in Éirinn, tá an tSeirbhís Chomhairleach Ginealais ar fáil do gach duine a thugann cuairt ar an Leabharlann. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Thaighde ar Stair Teaghlaigh sa Leabharlann, agus eolas maidir le taighde a dhéanann tríú páirtithe a choimisiúnú, féach ar an rannóg Stair Teaghlaigh den láithreán Gréasáin seo.

Is féidir leabharliosta roghnaithe de theidil a bhaineann le haraltas, le ginealas na hÉireann agus le stair teaghlaigh, cuid mhór acu atá ar fáil sa phríomhsheomra léitheoireachta, a íoslódáil anseo:


Illustration from Funeral Entries, Volume 3, c. 1604-1622. NLI Ref: GO MS 86
Illustration from Funeral Entries, Volume 3, c. 1604-1622. NLI Ref: GO MS 86
Naisc Thapa