Catalóga agus Bunachair Shonraí

G. O. Lámhscríbhinní

G. O. Tá na lámhscríbhinní GO, a bhí tógtha siar go sealadach chun éascú a dhéanamh ar athchóiriú na n-ionad stórála, ar fáil arís i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní (2-3 Sráid Chill Dara) i gcomhair pátrún a bhfuil Ticéad Léitheora bailí de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann acu.

Is féidir liosta a íoslódáil anseo de Lámhscríbhinní na hOifige Ginealais (G. O.) ar féidir féachaint orthu i bhfoirm mhicreascannáin.

Foinsí: Bunachar sonraí Leabharlann Náisiúnta na hÉireann le haghaidh thaighde na hÉireann

Is féidir doiciméid na hOifige Ginealais a ndearna Richard Hayes innéacsú orthu, Manuscript Sources for the History of Irish Civilisation, a chuardach ar leagan ar líne den acmhainn sin atá ar fáil ag http://sources.nli.ie.

Tabhair faoi deara: Má tá cóip de shaothar sna bailiúcháin ar fáil ní eiseofar an bunsaothar. I gcúinsí áirithe ní eiseofar bunábhair fiú mura bhfuil cóipeanna ar fáil, mar shampla sa chás go bhfuil an t-ábhar an-cháiréiseach nó an-leochaileach (agus ar tarraingíodh é as cúrsaíocht ar chúiseanna caomhnaithe dá bharr).

McAnlis - The Consolidated Index to the Records of the Genealogical Office

Is féidir The Consolidated Index to the Records of the Genealogical Office, arna thiomsú ag Virginia Wade McAnlis, a íoslódáil thíos.

Tabhair faoi deara: Cuir an réimír “G. O.” roimh an uimhir thagartha nuair a bhíonn tú ag tagairt do na lámhscríbhinní. Mar shampla, ba chóir tagairt do MS 125 (Abbey) a scríobh mar G.O. MS 125.

Bailiúchán Sadleir

Tá ábhar a bhronn Randal Sadleir, mac le Leas-Mhórmhaor Armais Uladh Thomas Ulick Sadleir, liostaithe anois agus tá an chatalóg ar fáil i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní ag GO MS 1000 agus is féidir é a íoslódáil mar chomhad pdf freisin.

Baineann go leor den bhailiúchán seo leis an am a chaith T.U. Sadleir ag Oifig na nArmas (Oifig an Phríomh-Arailt anois) ó na 1910í go dtí na 1940í, agus tugann sé léargas spéisiúil ar fheidhmíocht na hoifige deiridh a chuaigh ó smacht na Breataine go dtí Stát na hÉireann.

Ginealaigh ar Rollaí (den chuid is mó)

Íoslódáil an scarbhileog seo a leanas le haghaidh lámhscríbhinní eile nach gcuimsítear sna háiseanna aimsithe a tugadh thuas:


Arms of the Marquis of Thomond, knighted and invested with the Order of St Patrick, 1809. NLI Ref: GO MS 100
Arms of the Marquis of Thomond, knighted and invested with the Order of St Patrick, 1809. NLI Ref: GO MS 100
Title goes here.
Content to go here.