Taifid Luachála Talaimh

Taifid luachála maoine ón naoú haois déag is ea Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna agus Luacháil Uí Ghríofa agus is taighdeoirí ar stair teaghlaigh is mó a úsáideann iad. Líonann siad an bearna, a bheag nó a mhór, a d'fhág na taifid daonáirimh ar fad ón naoú haois déag in Éirinn a chuaigh ar iarraidh.

Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna

Tiomsaíodh Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna idir 1823 agus 1838 mar shuirbhé ar thalamh deachúna i ngach paróiste. (Ní chlúdaíonn siad cathracha ná bailte móra). Is mar seo a leanas go ginearálta atá an t-eolas atá ar fáil i Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna : ainm an tsealbhóra; ainm an bhaile fearainn; líon acraí; rangú na talún; méid deachúna a bhí dlite.

Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna ar fáil ar mhicreascannán i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Tá treoir um Leabhair Cheaproinnt na nDeachúnaithe ar scannán ar fáil sa Seomra Léitheoireachta agus sa Seomra Ginealais.

Tá bunchóipeanna de Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna á sealbhú ag na Cartlanna Náisiúnta, Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8.

Príomh Luacháil na hÉireann (Luacháil Uí Ghríofa)

Is Ionadaí Daonáirimh tábhachtach é an leabhar Príomh Luacháil na hÉireannLuacháil Uí Ghríofa - a rinneadh idir 1848 agus 1864. Is é a chuireann an t-aon threoir sonraithe ar fáil maidir leis an áit chónaithe a bhí ag daoine i lár na naoú haoise déag in Éirinn agus an cineál maoine a bhí acu.

Socraítear é de réir contae agus, laistigh de gach contae, de réir Aontas Dhlí na mBocht. Roinntear gach Aontas Dhlí na mBocht i dtoghranna, paróistí (Paróistí Sibhialta) agus bailte fearainn.

Tá an t-eolas seo a leanas sa Luacháil maidir le gach baile fearainn nó sráid: uimhir thagartha na léarscáile (ionad an tsealúchais ar an gcéad eagrán de na léarscáileanna Suirbhéireachta Ordanáis sé orlach); ainmneacha shealbhóirí na sealúchas; ainm na léasóirí láithreacha (an duine a raibh an sealúchas ar léas uaidh/uaithi); cur síos ar thionóntáin (sealúchas) m.sh, “Teach, oifigí agus talamh” ; an limistéar atá ag gach sealúchas (in Acraí, Ceathrúna agus Péirsí); luacháil na bhfoirgneamh, talún, srl. le Luacháil Bhliantúil Iomlán gach sealúchas

Luacháil Uí Ghríofa ar fáil ar líne ag www.irishorigins.com. Cuireann an Leabharlann an tseirbhís síntiúis seo ar fáil saor in aisce d'úsáideoirí na Leabharlainne sa Seomra Chomairleach Ginealais.

Tá tuilleadh eolaisar Leabhair Cheaproinnt na nDeachúna agus Luacháil Uí Ghríofa ar fáil ar bhileoga eolais crua ar fud na Leabharlainne agus is féidir é a íoschóipeáil i bhfoirm pdf anseo:

Stair Teaghlaigh- Taifid Luachála NLI_FamilyHistory_ValuationRecords.pdf (0.07 MB, Adobe PDF)

Map and survey of the parish of Mohill, county Leitrim. NLI Ref: Leitrim papers, maps 1-18
Map and survey of the parish of Mohill, county Leitrim. NLI Ref: Leitrim papers, maps 1-18
Quick Links