Gnéithe Ginearálta den Láithreán

Imlínítear thíos roinnt gnéithe de phríomhláithreán gréasáin na Leabharlainne Náisiúnta a cuireadh i bhfeidhm le comhlíonadh leis na treoirlínte inrochtaineachta a chinntiú. Cuirfear na gnéithe sin leis na limistéir níos sine den láithreán nach sásaíonn na treoirlínte sin faoi láthair de réir mar is féidir.

Formáid Adobe Acrobat (pdf)

 • Tá roinnt den fhaisnéis ar an láithreán gréasáin ar fáil i bhformáid PDF le bheith níos soléite agus dá clóbhualadh as líne níos fusa. Is inrochtana é sin. Tá níos lú gnéithe inrochtaineachta ann roimh leagan 5 de Adobe Acrobat. Níl aon smacht ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ar pé leagan a d'fhéadfadh an t-úsáideoir bheith ag amharc ar PDF.

Áiseanna Nascleanúna 

 • Bíonn an nascleanúint barrleibhéil infheicthe i dtólamh.
 • Tá nasc grabhrógach ar fáil ag barr gach leathanach chun cúnamh leis an nascleanúint.
 • Áirítear leis an leathanach baile agus gach leathanach inmheánach bosca cuardaigh agus naisc le hardchuardach

Marcáil Shéimeantach Struchtúrach

 • Baintear leas as marcáil shéimeantach struchtúrach ar an láithreán de réir mar is féidir. Baineatar leas as H1 mar shampla i gcomhair gach ceannteideal barrleibhéil agus marcáil liosta don nascleanúint inmheánach. Baintear leas as marcáil liosta réalaíoch do leagan amach d'fhonn códú amharcláithreoireachta do dhearbhúcháin CSS. Cinntíonn sé sin nach mbíonn marcáil ar sainiúil don amharcláithreoireachta í mar chúis tranglaim sa leathanach, agus cinntíonn nach ndéanann na háiseanna amharcléitheoireachta ach gach leathanach ar an láithreán a léamh dá bhfuil ann, m.sh.: liosta faisnéise.

Naisc Ghaolmhara

 • Tá airíonna teidil ag roinnt nasc a chuireann síos go mionsonrach ar an nasc (tar-rollta luchóige), mura gcuireann téacs an naisc síos go hiomlán ar an sprioc (ar nós cheannlíne ailt).
 • Scríobhtar na naisc le bheith bríomhar as comhthéacs de réir mar is féidir. Is féidir le go leor brabhsálaithe (ar nós JAWS, Home Page Reader, Lynx, agus Opera) an liosta nasc a bhaint amach ar leathanach amháin agus ligean don úsáideoir an liosta a bhrabhsáil ar leithligh ón leathanach bunúsach.
 • Seachnaítear dúbailt théacs na nasc; treoraíonn dhá nasc leis an nasacthéacs céanna eatarthu don seoladh céanna i gcónaí.
 • Níl aon bhréagnasc "JavaScript:" ann. Is féidir gach nasc a leanúint i mbrabhsálaí ar bith, fiú má tá an scrioptáil casta as. Níl aon nasc ann trína n-osclaítear fuinneoga úra gan foláireamh a thabhairt.

Íomhánna

 • Áirítear le gach íomhá inneachair a mbaintear leas astu ar an leathanach baile agus in áiteanna eile airíonna tuairisciúla ALT.

Armharcdhearadh

 • Baintear leas freisin as stílbhileoga lena ligean d'athmhéadú solúbtha na gclónna chun riachtanais úsáideoirí a shásamh, i dteannta le húsáid na stílbhileog cascáideach (SBC) le hidirdhealú a chinntiú idir leagan amach físiúil agus cur i láthair. Má cheapann roinnt úsáideoirí go bhfuil roinnt méideanna cló, is féidir leo an méid réamhshocraithe a bhaintear leas as ina mbogearraí brabhsalaí gréasáin a mhéadú go simplí (mar shampla, is féidir méideanna cló a athú sa Roghchlár Amhairc faoi 'Text Size' in Internet Explorer).