An tSaoráil Faisnéise

Tá na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise deartha chun ligean don rochtain phoiblí ar fhaisnéis i seilbh comhlachtaí poiblí nach mbíonn ar fáil sa ghnáthchúrsa trí fhoinsí eile. Tá an rochtain ar fhaisnéis faoi na hAchtanna faoi réir díolúintí áirithe agus baineann nósanna imeachta sonracha agus teorainneacha ama léi. Ní foláir do gach comhlacht poiblí lámhleabhair thagartha a tháirgeadh faoi na hAchtanna ina leagtar amach struchtúr an eagrais, na seirbhísí a sholáthraítear agus na socruithe atá ann chun rochtain a sholáthar d'fhaisnéis (ar a dtugtar lámhleabhair Alt 15). Caithfear lámhleabhar a sholáthar freisin ina leagtar amach rialacha, treoirlínte agus cleachtais a úsáidtear sa chinnteoireacht (ar a dtugtar lámhleabhair Alt 16). Tá an comh-lámhleabhar alt 15 agus 16 do Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ar fáil lena íoslódáil anseo (tugtar faoi deara go bhfuiltear i mbun an phróisis an lámhleabhar a nuashonrú le hathruithe eagrúcháin a léiriú laistigh den Leabharlann):

Caithfear Iarratais na Saorála Faisneise ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a dhéanamh i bhfoirm scríbhinne agus leis an seoladh Colette Byrne Uasal, Comhordaitheoir na Saorála Faisnéise, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Caithfear maíomh go soiléir san iarratas go ndéantar é faoi na hAchtanna Saorála Faisnéise, caithfear an bealach rochtana atá uait a shonrú, .i. cóip taifid nó deis taifead a fheiceáil, agus caithfidh an táille iomchuí bheith i dteannta an iarratais féin.

Tá tuilleadh eolais i leith na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise ar fáil ón Roinn Airgeadais ar a láithreán gréasáin saintiomanta don tSaoráil Faisnéise nó ar láithreán gréasáin an Choimisinéara Faisnéise

2/3 Sráid Chill Dara, Sonraí an Cholúin Sheachtraigh
2/3 Sráid Chill Dara, Sonraí an Cholúin Sheachtraigh
Naisc Thapa