The European Library

Ceadaíonn láithreán The European Library duit taifid agus acmhainní digiteacha Leabharlanna Náisiúnta na hEorpa a bhrabhsáil agus a chuardach ó áit lárnach amháin; is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi ar thairseach The European Library.

Ghlac Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ról mar Rannpháirtí Iomlán i The European Library mar chuid de thionscadal EDL, a raibh deireadh leis go luath in 2008. Tá na taifid agus na hoibiachtaí digiteacha ar fad a bhfuil fáil orthu inár gcatalóg ar líne inchuardaithe go hiomlán ó laistigh de The European Library.

Tá The European Library mar bhunús freisin le Europeana - an leabharlann dhigiteach, an músaem, agus an chartlann Eorpach. Soláthróidh an tionscadal seo, a thosaigh in 2007 agus a mhairfidh 2 bhliain, fréamhshamhail de láithreán gréasáin a thabharfaidh rochtain dhíreach d'úsáideoirí ar isteach is amach le 2 mhilliúin oibiachtaí digiteacha, lena n-airítear ábhar scannán, grianghraif, pictiúir, fuaimeanna, lámhscríbhinní, leabhair, nuachtáin, agus páipéir chartlainne. Faigh breis eolas maidir leis an tionscadal ar láithreán gréasáin Europeana.

Déan cuardach ar The European Library: