Réamhrá

Forógra 1916Forógra 1916

Cad is ‘Gearrshaolta’ ann? Is iad 'na mioncháipéisí díomuana den ghnáthshaol laethúil' atá sna gearrshaolta. Féadtar cur síos orthu freisin mar ábhar nach bhfuil ceaptha le maireachtáil thar a chuspóir láithreach nó nach bhfuil ann ach ar feadh achar gairid. Nuair a chaomhnaítear iad, áfach, féadann siad acmhainn shaibhir a sholáthar do thuiscint stair shóisialta, reiligiúnach agus pholaitiúil na tíre agus a muintire.

Cuireadh na míreanna gearrshaolacha in aon áit amháin le bheith mar bhunús do Bhailiúchán Gearrshaolach na Leabharlainne Náisiúnta sa bhliain 2001, tar éis go leor blianta de bheith scaipthe go forleathan i measc bailiúchán Leabharlainne eile ar nós leabhar clóbhuailte, lámhscríbhinní agus priontaí agus líníochtaí. Meastar go bhfuil tuairim 170,000 mír chlóbhuailte sa bhailiúchán anois, lena n-áirítear forógraí stairiúla, mórbhileoga, bailéid mhórbhileoige, póstaeir, billí dráma, billí láimhe, cláir ceoilchoirme, amharclainne agus chuimhneacháin, cártaí poist, cártaí toitíní, cuirí, biachláir bialainne, bileoga agus paimfléid a bhfuil 8 leathanach nó níos lú iontu.

Póstaer 1913 le Sadhbh Trínseach, EDU/1910-20/1
Póstaer 1913 le Sadhbh Trínseach, EDU/1910-20/1
Naisc Thapa