Amharc-Bhailiúcháin

Acmhainn thábhachtach d'éagsúlacht leathan úsáideoirí Leabharlann Náisiúnta na hÉireann iad na híomhánna inár mbailiúcháin ghrianghrafadóireachta agus inár mbailiúcháin phriontaí agus líníochtaí. Táthar tar éis rogha ionadaíoch de na híomhánna sin a dhigitiú, agus is féidir rochtain a fháil orthu trí leas a bhaint as ár gCatalóg Ar Líne. Féach rannóg na mBailiúchán den láithreán gréasáin seo i gcomhair tuilleadh sonraí faoi na bailiúcháin seo.

Grianghraif Dhigiteacha

Thug an Leabharlann faoi thionscadal fairsing chun a bailiúcháin de phlátaí gloine a dhigitiú. Is féidir rochtain a fháil ar bhailiúcháin Lawrence (Royal & Cabinet), Plátaí Iomlán Poole agus Independent Newspapers (1912-1936), Clarke, Eason, Keogh, Stereo Pairs agus Tempest faoi láthair ar ísealtaifeach agus bunfhaisnéis ag dul leo, lena n-áirítear teideal, dáta agus suíomh nuair a bhíonn an méid sin ar fáil, sa Bhunachar Sonraí Grianghraf Digiteach.

Cé go ndearnadh digitiú ar an ábhar go caighdeán cartlainne, is gá tuilleadh oibre a dhéanamh chun leas a bhaint as luach iomlán na ngrianghraf digiteach seo. Mar shampla níl an fhaisnéis a ghabhann le roinnt de na híomhánna leasaithe go fóill, rud a chiallaíonn go praiticiúil go bhfuil roinnt de na foscríbhinní, a aistríodh díreach ó bhuninnéacsanna/liostaí, an-ghearr agus neamhchruinn uaireanta.

Naisc Thapa