Clóbhuailte

Tá bailiúchán gan sárú d'acmhainní clóbhuailte arb inspéise d'Éirinn iad i seilbh na Leabharlainne Náisiúnta. Íocaimid síntiús le hacmhainní a thairgeann rochtain ar éagsúlacht shaibhir d'ábhar digiteach i seilbh áit éigin eile d'fhonn na bailiúcháin seo a fheabhsú agus a leathnú.Tá na hacmhainní seo ar fáil do léitheoirí a bhaineann leas pearsanta as an Leabharlann, agus tá súil againn iad a chur ar fáil go cianda do léitheoirí cláraithe sula fada mar chuid d'fhorbairt ár seirbhísí.Áirítear leis na hacmhainní reatha:

Early English Books Online
Bailiúchán digiteach timpeall 100,000 mír phriontáilte arna bhfoilsiú sa Bhéarla idir na blianta 1473 agus 1700, le híomhánna de gach leathanach de gach aon mhír. Tá gach téacs inchuardaithe.

Eighteenth Century Collections Online
Is san acmhainn seo a fhaightear íomhánna de gach aon leathanach de 150,000 leabhar arna bhfoilsiú san 18ú haois. Tá gach téacs inchuardaithe.

House of Commons Parliamentary Papers
Soláthraíonn an bunachar sonraí seo rochtain ar pháipéir pharlaiminteacha Theach na dTeachtaí sa Bhreatain, arna bhfoilsiú idir na blianta 1801 agus 2006.Seachadann sé téacs iomlán inchuardaithe den chuid is mó de na páipéir, i dteannta le hinnéacs ábhair mhionsonraithe.Táthar ag cur inneachair do na blianta 1979-2004 leis go fóill; ba cheart go dtabharfaí an saothar sin chun críche sa bhliain 2007.

Cartlann Dhigiteach an Irish Times
Cuimsíonn an Chartlann Dhigiteach, atá iomlán inchuardaithe, macasamhlú ar gach eagrán den Irish Times a foilsíodh ó 1859 ar aghaidh. Tá Cartlann Téacs ann chomh maith, a chuimsíonn gach alt a foilsíodh ar Ireland.com, leis an Irish Times ar líne agus Breaking News ó 1996 ar aghaidh san áireamh.

Nineteenth Century Index
Soláthraíonn an bunachar sonraí seo rochtain chomhtháite ar na foinsí is tábhachtaí chun taighde a dhéanamh ar leabhair, tréimhseacháin, foilseacháin oifigiúla, nuachtáin agus cartlanna ón 19ú haois.

Northern Ireland
A Divided Community:Soláthraíonn an acmhainn inchuardaithe seo íomhánna macasamhla iomlána ó Pháipéir Chomhaireachta Stormont (1921-1972), ó Oifig Taifead Poiblí Thuaisceart Éireann.

Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann
Soláthraíonn an acmhainn seo íomhánna digiteacha den chéad eagrán de léarscáileanna 6" (1833-1844) do chontaetha Phoblacht na hÉireann, agus is féidir cuardach a dhéanamh orthu de réir suímh.

Oxford Dictionary of National Biography
Tá 55,000 beathaisnéis ar fáil go digiteach anois de dhaoine a chuir le stair na Breataine agus na hÉireann agus thairis sin.Is sa leagan digiteach seo a fhaightear níos mó ná 10,000 íomhá portráide, agus soláthraíonn ardchumais chuardaigh d'úsáideoirí.

Times Literary Supplement Centenary Archive
Téacs iomlán, cartlann inchuardaithe d'ailt agus athbhreithnithe leabhair ón Times Literary Supplement, 1902 go 1990.

The Times Digital Archive 1785 – 1985
Soláthraíonn an bunachar sonraí seo íomhánna de gach leathanach ó nuachtán The Times ar feadh 200 bliain.Tá an téacs iomlán inchuardaithe - lena n-áirítear nuacht, colúin na marbh, agus fógraí - nó is féidir leat roghnú saincheist faoi leith a bhrabhsáil

'Medicinal Experiments' le Robert Boyle, Londain, 1692 (LO4365).
'Medicinal Experiments' le Robert Boyle, Londain, 1692 (LO4365).
Naisc Thapa