Lámhscríbhinní

Táthar ag pleanáil tionscadal digitiúcháin nach beag do na bailiúcháin lámhscríbhinne mar chuid dár dtiomantas d'fhorbairt na leabharlainne digití. Tá LNÉ tar éis rannpháirt a ghlacadh sa tionscadal Mheamram Páipéar Ríomhaire (ISOS - Irish Script on Screen) atá ar bun ag Institiúid Ardléinn Bhaile Átha Cliath. Cruthaíonn an tionscadal íomhánna digiteacha de lámhscríbhinní Éireannacha ó réimse stórtha, agus cuireann na híomhánna sin ar fáil i dteannta a chéile ar líne.

Féach lámhscríbhinní na Leabharlainne Náisiúnta arna ndigitiú ag ISOS.