Naisc don Ríomh-Leabharlann

Roinnt Leabharlanna & Bailiúchán Digiteacha

 • Arts Humanities Data Service
  Acmhainní digiteacha do na healaíona agus na daonnachtaí sa Ríocht Aontaithe.
 • The British Library
  Bailiúcháin digiteacha ag an British Library, liostáilte de réir an limistéir bhailiúcháin.
 • The European Library
  Comh-chatalóg do Leabharlanna Náisiúnta na hEorpa, lena n-áirítear go leor bailiúchán digiteach.
 • Cuardach Leabhar Google
  Déan cuardaithe téacs iomlána ar leabhair atá digitithe faoi Thionscadal Leabharlainne Leabhair Google agus Clár Comhpháirtíochta Leabhar Google.
 • Leabhar Reachtúil na hÉireann
  Achtanna an Oireachtais 1922 go 2005, Ionstraimí Reachtúla 1922 go hUimh. 350 de 2005 agus Táblaí Croineolaíocha de na Reachtanna don tréimhse 1922-2004.
 • The Library of Congress
  Faigh rochtain ar bhailiúcháin dhigiteacha saibhre agus seirbhísí an Library of Congress sna Stáit Aontaithe.
 • Tionscadal na Leabharlainne Digití Domhanda
  Eolas faoin bplean atá ann leabharlann dhigiteach dhomhanda a bheith ann.

Maidir le Leabharlanna Digiteacha (Ríomh-Leabharlanna)

 • DELOS
  An Líonra Barr Feabhais ar Leabharlanna na hEorpa maoinithe ag an AE.
 • Cónaidhm na Leabharlainne Digití
  Cuibhreanna de leabharlanna agus gníomhaireachtaí eile atá ag forbairt leabharlanna digiteacha.
 • PADI
  Foramharc ar leabharlanna digiteacha a rinne an National Library of Australia.
Droichead Charn Uí Néid, Co.Chorcaí (Tag.:CL162).
Droichead Charn Uí Néid, Co.Chorcaí (Tag.:CL162).
Naisc Thapa