Acmhainní Digiteacha

Tuigeann an Leabharlann Náisiúnta go bhfuil sé tábhachtach forbairt a dhéanamh ar na bailiúcháin dhigiteacha, na seirbhísí agus an bonneagar a theastaíonn chun tacú le leabharlann dhigiteach shuntasach a chruthú agus a bhainistiú. Tá sé mar aidhm againn rochtain ar ár gcuid acmhainní a uasmhéadú, na seirbhísí a thairgimid a fheabhsú agus a leathnú, agus cur ar chumas ár n-úsáideoirí oibriú linn, agus lenár gcuid bailiúchán ar bhealaí nua agus nuálaíocha.

Mar chuid de chlár na leabharlainne digití atá á forbairt againn, táimid ag obair ar roinnt tionscadal digitithe ollmhóra, go háirithe digitiú a dhéanamh ar rannáin mhóra dár mbailiúcháin amhairc. Tá an leabharlann tar éis digitiú a dhéanamh ar na bailiúcháin de phlátaí gloine Lawrence (Royal & Cabinet), Plátaí Iomlána Poole agus Independent Newspapers (1912-1936), Clarke, Eason, Keogh, Stereo Pairs agus Tempest agus is féidir rochtain a fháil ar na híomhánna seo anois, ar ísealtaifeach agus bunfhaisnéis ag dul leo, tríd an mBunachar Sonraí Grianghraf Digiteach.

Ina theannta sin tá leagan digiteach déanta ag an Leabharlann den bhunábhar a úsáidtear chun dhá shaothar tagartha lárnacha a chruthú don Léann Éireannach, le Richard Hayes’ Manuscript Sources for the History of Irish Civilization agus Sources for the History of Irish Civilisation: Articles in Irish Periodicals.
Sources: Bunachar sonraí Leabharlann Náisiúnta na hÉireann le haghaidh thaighde na hÉireann ar fáil ar líne anois.

Leanfaimid freisin ag féachaint conas oibriú le hinstitiúidí agus le tionscadail eile, agus an leabharlann dhigiteach a fhorbairt chun tacú le comhoibriú.