Taispeántais Ar Líne

Leanfaimid orainne, mar chuid dár gClár For-rochtana agus Oideachais, agus ag cloí le beartas digiteach LNÉ atá i mbun forbartha, ag cur taispeántas mór ar fáil ar líne.

Áireofar leo seo taispeántais nua "digiteach ó bhreith" ar nós The 1916 Rising: Personalities and Perspectives, chomh maith le heagráin dhigiteacha de mhórthaispeántais a bhíonn sa Leabharlann féin, cosúil leis an leagan ar líne de Yeats: The Life and Works of William Butler Yeats.