Seirbhísí Cóipeála

Is ceadmhach ábhar Leabharlainne a chóipeáil ach d’fhéadfadh srianta ar leith a bheith i bhfeidhm. Is féidir le léitheoirí dul i dteagmháil leis an Rannóg Athghrafaice más mian leo cóip de mhír ónár mbailiúcháin a ordú. Tá réimse áiseanna cóipeála féinseirbhíse ar fáil do léitheoirí freisin, agus tugtar sonraí maidir leo seo thíos. Le haghaidh tuilleadh eolais féach an leathanach Rochtana & Cóipeála cuí i limistéar na mBailiúchán den láithreán seo.

Saoráidí Cóipeála & Muirir

Fótachóipeáil Fhéinseirbhíse
Tá seirbhís fótachóipeála féinseirbhíse na Leabharlainne Náisiúnta ar fáil do léitheoirí sa limistéar cóipeála féinseirbhíse in aice leis an bPríomhsheomra Léitheoireachta le linn ghnáthuaireanta oscailte na Leabharlainne agus i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní - faoi réir fhorálacha an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar (2000) agus roinnt eisceachtaí tábhachtacha.

Costas €0.40 cent in aghaidh an leathanaigh A3 agus €0.20 cent in aghaidh an leathanaigh A4 atá i gceist (ar fáil i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní amháin). Is féidir cártaí cóipeála ar luach €1 agus €2 a cheannach sa Rannóg Athghrafaice agus i siopa na Leabharlainne nó ó na meaisíní cártaí sa Seomra Micreascannáin agus taobh amuigh de Sheomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní. Is féidir na cártaí seo a úsáid leis na printéirí Féinseirbhíse ar fad.

Grianghrafadóireacht Fhéinseirbhíse le Ceamaraí Digiteacha
Tá cead ag léitheoirí grianghraif a thógáil d'ábhar ó Bhailiúcháin na Leabharlainne (Clóbhuailte agus Lámhscríbhinní) lena gceamaraí digiteacha féin i limistéar saincheaptha cóipeála féinseirbhíse sa Phríomhsheomra Léitheoireachta agus i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní.

Chun sonraí a fháil maidir leis na coinníollacha úsáide, na heisceachtaí, na treoracha cóipchirt, agus na treoracha caomhnaithe agus láimhseála i gcomhair na mbailiúchán clóbhuailte féach an bhileog seo a leanas:


I gcomhair na dtéarmaí agus na gcoinníollacha ar leith atá i bhfeidhm i gcás an bhailiúcháin lámhscríbhinní féach an doiciméad seo a leanas le do thoil: 

Léitheoirí/printéirí féinseirbhíse / asphrionta ó mhicreascannán
Féadfaidh léitheoirí cóipeanna de leathanaigh roghnaithe a ordú as nuachtáin ar mhicreascannán ón Rannóg Athghrafaice nó cóipeanna a dhéanamh ag baint úsáide as léitheoirí/printéirí féinseirbhíse atá lonnaithe sa seomra micreascannáin ar chúl an Phríomhsheomra Léitheoireachta. Gearrtar táille €0.50 in aghaidh an leathanaigh.

Priontáil féinseirbhíse ó fhoinsí ar líne
Is féidir le léitheoirí cóipeanna a dhéanamh ó cheann ar bith de na foinsí atá ar fáil ar líne. Tá an printéir nasctha le gach meaisín rochtana poiblí, atá lonnaithe i seomra na Seirbhísí Ar Líne, agus sa seomra léitheoireachta micreascannáin nua. Gearrtar táille €0.10 in aghaidh an leathanaigh.

Fótachóipeáil
Soláthróidh ár bhfoireann fótachóipeanna d'ábhar sna bailiúcháin ar an gcoinníoll go bhfuil an mhír feiliúnach le fótachóipeáil. Is ionann an táille agus €0.50 in aghaidh na hoscailte (leathanach amháin nó dhá leathanach, ag brath ar mhéid an leabhair féin).

Tabhair faoi deara nach mbeifear in ann roinnt míreanna a fhótachóipeáil ó na bailiúcháin seo a leanas – lámhscríbhinní, nuachtáin, grianghraif, priontaí, léaráidí agus ábhar clóbhuailte atá níos mó ná A3 nó atá dlúthcheangailte.I gcás nach féidir ábhar a fhótachóipeáil, tabharfaidh baill foirne sa Rannóg Athghrafaice comhairle faoi na réitigh chóipeála is fearr.

Priontaí Grianghrafadóireachta
Is féidir leat priontaí grianghrafadóireachta nó comhaid dhigiteacha den chuid is mó dár mbailiúcháin a ordú (faoi réir na srianta a luaitear thuas). Is iad seo a leanas na costais:

Méid an Phrionta

Costas in aghaidh
íomhá

Postas:
Éire
Postas:
An Ríocht Aontaithe agus an Eoraip
Postas:
Eile        
20.5x25.5cm/
8"x10"
€13.00
(Dubh agus Bán)


€25.00 (Daite) 
€1.00
(suas le 100g – 2 phrionta)

€1.50
(suas le 250g – 12 phrionta)
€1.50
(suas le 100g - 2 phrionta)

€3.00
(suas le 250g – 12 phrionta)
€1.50
(suas le 100g – 2 phrionta)

€3.00
(suas le 250g – 12 phrionta)
30.5x41cm/
12"x16"
€19.00
(Dubh agus Bán)


€32.00
(Daite)
€2.50
(suas le 100g – 2 phrionta)

€3.00
(suas le 250g – 9 bprionta)
€3.00
(suas le 100g –
2 phrionta)

€3.50
suas le 250g – 9 bprionta)
€3.00
(suas le 100g – 2 phrionta)

€3.50
(suas le 250g – 9 bprionta)
41x51 cm/
24"x20"
€32.00 (Dubh agus Bán)


€38.00
(Daite) 
€4.00
(suas le 500g – 1 phrionta amháin)

€6.00
(suas le 1kg – 3 phrionta)
€5.00
(suas le 500g –
1 phrionta amháin)

€7.50
(suas le 1kg – 3 phrionta)
€5.00
(suas le 500g – 1 phrionta amháin)

€10.50
(suas le 1kg – 3 phrionta)

Ceadaigh 3-4 seachtaine le haghaidh orduithe de phriontaí grianghrafadóireachta. I gcomhair priontaí breise, cuir €0.20 le costas an phostais.

Comhaid Dhigiteacha

FormáidCostas in aghaidh
íomhá
Postas CD:
Éire & An Ríocht Aontaithe
Postas CD:
An Eoraip
Postas CD:
Eile
TIFF/Jpg€19€1.00€2.00€4.00


Micreascannán

Tá seirbhís micreascannánaíochta ar fáil ar tháille €0.50 in aghaidh an fhráma, le híostáille €100. Tá breis sonraí le fáil ón Rannóg Athghrafaice ach teagmháil a dhéanamh léi.

Orduithe a Chur isteach agus a Íoc

Is féidir orduithe a dhéanamh go pearsanta i bpríomhfhoirgneamh na Leabharlainne; ar an teileafón chuig +353 1 6030214 nó trí ríomhphost a chur chuig an Rannóg Athghrafaice ag copy-orders@nli.ie. Nó féach ar ár leathanach um Iarratas Cóipeála. Glacann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann le híocaíochtaí le seic agus Mastercard, Visa nó cárta Léasair.

Ábhar na Leabharlainne Náisiúnta a Mhacasamhlú agus a Fhoilsiú

Tá macasamhlú ábhar na Leabharlainne Náisiúnta trí fhoilsiú (is cuma cén fhormáid meán atá i gceist), trí tharchur nó trí chraoladh, nó i gcomhair taispeána i limistéar poiblí, faoi réir cheadú Bhord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus íocaíocht na táille cuí. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Seirbhísí d'Fhoilsitheoirí ar an láithreán seo.

Srianta Cóipchirt

D'fhéadfadh roinnt míreanna a bheith faoi Chóipcheart agus faoi réir srianta ar atáirgeadh agus athfhoilsiú. Sna cásanna sin, sa bhreis ar chead a fháil ó Bhord na Leabharlainne Náisiúnta ní mór don taighdeoir cead a fháil ó úinéir an Chóipchirt (an t-ealaíontóir nó a (h)Eastát den chuid is mó).

Is é cúram an taighdeora agus an fhoilsitheora cloí leis an reachtaíocht Cóipchirt chuí.

Gníomhaireachtaí Seachtracha

Is féidir le gníomhaireachtaí seachtracha scannánaíocht agus grianghraif a thógáil sa Leabharlann ó thráth go chéile ach coinne a dhéanamh roimh ré (lena n-áirítear seachadadh agus maoirsiú a dhéanann foireann na Leabharlainne ar ábhar). Le haghaidh tuilleadh eolais agus sceideal táillí téigh i dteagmháil leis an Roinn Athghrafaice.
Teileafón: +353 1 6030 214
Ríomhphost:copy-orders@nli.ie