Déan Teagmháil Linnne

Tá na príomhshonraí teagmhála don Leabharlann Náisiúnta liostaithe thíos; chun dul i dteagmháil le ball foirne áirithe, bain úsáid le do thoil as an Aimsitheoir Teagmhála.

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
7-8 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 P638
Teileafón: +353 (0)1 603 0200
Ríomhphost: info@nli.ie
(Chun fiosrúcháin a dhéanamh faoinár mbailiúcháin, uaireanta oscailte agus nósanna imeachta iontrála)

Ginealais/Stair Teaghlaigh
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
7-8 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 P638
Teileafón: +353 (0)1 603 0256
Ríomhphost: genealogy@nli.ie

Rannóg Acmhainní Daonna
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
4 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 A322
Teileafón: +353 (0)1 603 0200
Facs: +353 (0)1 676 6690
Ríomhphost: hr@nli.ie
(Chun fiosrúcháin a dhéanamh faoi dheiseanna fostaíochta sa Leabharlann)

Oifig an Phríomh-Arailt
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
2-3 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TR76
Teileafón: + 353 1 603 0311
Ríomhphost: herald@nli.ie

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann - Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta
Cearnóg Theach an Tionóil
Baile Átha Cliath 2
D02 WF85
Teileafón: + 353 1 603 0200
Ríomhphost: npaoffice@nli.ie
(Chun fiosrúcháin a dhéanamh faoinár mbailiúcháin grianghrafadóireachta)