Taighde Coimisiúnaithe

Ní chuireann an Leabharlann Náisiúnta seirbhís taighde ginealais ar fáil. Más mian leat duine éigin a choimisiúnú chun taighde a dhéanamh ar do shon, is féidir liosta a íoslódáil anseo do thaighdeoirí - daoine príobháideacha agus eagraíochtaí - a bhfuil sé tugtha le fios acu go bhfuil siad sásta dul i mbun taighde ar stair teaghlaigh ar bhonn gairmiúil agus ar tháille:

Ní thugann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann urraíocht ná ní dhéanann sí formhuiniú ar na daoine ná ar na heagraíochtaí atá ainmnithe agus ní bheidh sí freagrach as socruithe taighde, íocaíochtaí ná torthaí.

Emigrant ships leaving Cork. NLI Ref: M43/36
Emigrant ships leaving Cork. NLI Ref: M43/36
Naisc Thapa