Bailiúcháin

“Dublin University Review,” Márta 1885 le sliocht ann le T.W. Lyster ón Leabharlann Náisiúnta.“Dublin University Review,” Márta 1885 le sliocht ann le T.W. Lyster ón Leabharlann Náisiúnta.

Bíonn idir thuarascáil bhliantúil, eolaire trádála nó sóisialta, iriseán léannta gairmiúil, iris reiligiúnach nó foilseachán beag pobail i gceist le tréimhseachán. Eochairghné de stair na ndisciplíní lena mbaineann is ea na hiriseáin léannta agus tá siad mar thaifead ríbhunúsach díospóireachta in aon ábhar. Meabhraítear dúinn an slua údar mór a céadchuireadh i gcló ar leathanaigh na dtréimhseachán ar nós Yeats agus Joyce. Coinníonn irisí liteartha comhaimseartha orthu ag tabhairt scóip do scríbhneoirí óga fós sa lá atá inniu ann. Feidhmíonn foilseacháin áitiúla pobail chun mórtas pobail a chur chun cinn agus déanann siad taifeadadh ar stair áitiúil an cheantair do na glúnta amach anseo, idir shuáilcí agus duáilcí an phobail, fiontair agus imní faoin gcomhshaol. Tá méadú mór tagtha ar fhoilsitheoireacht atá dírithe ar sprioc-lucht féachana saibhir, mar dhea, le meascán d'irisí de dhaoine móra le rá, irisí bia/fíona agus caitheamh aimsire.

Déanann an Leabharlann Náisiúnta iarracht bheith cuimsitheach ina beartas bailiúcháin. Leanann líon na dtréimhseachán a thugtar isteach ag dul i méid agus tagann beagnach 10,000 eagrán singil de thréimhseacháin chlóbhuailte isteach sa rannóg gach bliain, ag clúdach os cionn 1,000 teideal reatha. Tá nádúr na foilsitheoireachta ag athrú agus táimid ag súil rochtain a thabhairt ar irisí leictreonacha amach anseo.

Imleabhar 1 de "The Bell", Baile Átha Cliath, 1940.
Imleabhar 1 de "The Bell", Baile Átha Cliath, 1940.
Naisc Thapa