Réamhrá

MS700 f.[56]rMS700 f.[56]r

Tá isteach is amach ar mhilliún mír i mbailiúcháin Rannóg na Lámhscríbhinní a chlúdaíonn nach mór míle bliain. Is iad lámhscríbhinní atá iontu den chuid is mó a bhaineann le hoileán na hÉireann, nó arna scríobh ag Éireannaigh in Éirinn nó thar lear.

Clúdaíonn bailiúchán na lámhscríbhinní réimse leathan ábhar lena n-áirítear stair na sibhialtachta Éireannaí, taifid na n-eastát talún, léarscáileanna, páipéir pholaitiúla, shóisialta agus eacnamúla, agus páipéir a bhaineann le teanga, litríochta, ealaín, ceol agus ailtireacht.

Cuimsíonn an bailiúchán idir an mhír is luaithe i Rannóg na Lámhscríbhinní a thagann ó thús an aonú chéad déag agus cháipéisí comhuaineacha.


Sonraí as lámhscríbhinn maisithe le  Franz von Retz, South German, c.1500 (MS 32,513).
Sonraí as lámhscríbhinn maisithe le Franz von Retz, South German, c.1500 (MS 32,513).
Naisc Thapa