Digiteach

Tá iarrachtaí ar bun againn chun acmhainní a chur ar fáil go digiteach don lucht féachana is leithne. Tá rogha ionadaíoch íomhánna ónár mbailiúcháin amhairc ar fáil ar ár gcatalóg ar líne. Thugamar faoi mhórthionscadal chun digitiú a dhéanamh ar níos mó ná 33,000 íomhá ó na bailiúcháin de phlátaí gloine Lawrence (Royal & Cabinet), Plátaí Iomlána Poole agus Independent Newspapers (1912-1936), Clarke, Eason, Keogh, Stereo Pairs agus Tempest. Is féidir rochtain a fháil anois ar na híomhánna seo, ar ísealtaifeach agus a bhfuil bunfhaisnéis ag dul leo, tríd an mBunachar Sonraí Grianghraf Digiteach.

Bímid páirteach freisin i socruithe comhpháirtíochta, ar nós an chinn le Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann, rud a thugann deis ár bpríomhábhar bunaidh a bheith ar fáil go digiteach in éineacht le bailiúcháin ó eagraíochtaí eile.

Chomh maith le rochtain dhigiteach a chur ar fáil d'ábhar ónár mbailiúcháin féin, íocaimid síntiús le hacmhainní a thairgeann rochtain ar éagsúlacht shaibhir d'ábhar digiteach atá á sealbhú áit éigin eile (féach an rannóg Acmhainní Digiteacha chun liosta iomlán a fháil d'acmhainní atá ar fáil i láthair na huaire).

'Amharclann an Gate', Baile Átha Cliath, 1934.Léaráidí le M. MacLiammóir (Ir3919h3).
'Amharclann an Gate', Baile Átha Cliath, 1934.Léaráidí le M. MacLiammóir (Ir3919h3).
Naisc Thapa