Na nithe a shealbhaímid

"An Fáinne Sidhe" le M. Mac Liammóir (PD 4036 TX2)."An Fáinne Sidhe" le M. Mac Liammóir (PD 4036 TX2).

Tá sainordú reachtúil na Leabharlainne Náisiúnta maidir le hábhar a bhailiú leagtha amach san Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997. Mar achoimre, tá sé mar aidhm ag an Leabharlann ábhair leabharlainne maidir le hÉirinn nó a bhaineann le hÉirinn a bhailiú agus taifead cruinn a sholáthar den obair atá déanta in Éirinn i bhfoirm ábhar lámhscríbhinní, priontáilte agus meáin eile d'úsáideoirí reatha agus amach anseo. Anuas air sin, tá sé mar aidhm ag an Leabharlann ábhar tagartha a fháil chun tacú lena cuid bailiúchán agus chun bailiúchán bunúsach d'ábhar tagartha a chothabháil atá oiriúnach do Leabharlann Náisiúnta i gcomhthéacs Eorpach.

Tá cuspóirí reatha na Leabharlainne i gcomhair bailiúchain leagtha amach i mBeartas Forbartha Bailiúcháin 2009-2011 dá cuid. Is féidir an doiciméad seo, atá foilsithe ar líne, a íoslódáil ón gcuid Tuarascálacha agus Doiciméid Bheartais den láithreán gréasáin seo.