Bunachair Shonraí Grianghrafadóireachta

Soláthraíonn na bunachair shonraí seo innéacsanna mionsonraithe (nach n-áirítear íomhánna leo) de na bailiúcháin ghrianghrafadóireachta seo a leanas:

Bailiúchán Lawrence
Cuimsíonn Bailiúchán Lawrence claonchlónna plátaí gloine ó 1870-1914. Táirgeadh na híomhánna ar bhonn tráchtála agus gabhtar iontu radhairc ón tréimhse ó fud na hÉireann. Ba é Robert French a thóg móramh na n-íomhánna lasmuigh, arbh é príomhghrianghrafadóir mhuintir Lawrence é.

Bailiúchán Clonbrock
Tá os cionn 2,000 pláta gloine i mBailiúchán Clonbrock a chlúdaíonn na blianta 1860-1930. Bhain na grianghrafadóirí le muintir Dillon, Barúin Clonbrock, ó Áth Eascrach, Co. na Gaillimhe, a thóg na grianghraif. Ba theaghlach de ghrianghrafadóirí amaitéaracha díograiseacha iad (go háirithe Gerald Dillon agus a bhean chéile Augusta Crofton Dillon). Tugann na híomhánna taifead pictiúrtha substainiúil agus éagsúil ar an gcineál saoil a bhí ar eastát talún.

Bailiúchán O'Dea
Tá 5,350 prionta grianghrafadóireachta i mBailiúchán O'Dea (i dteannta leis na claonchlónna scannáin chomhfhreagracha) ag clúdach gach gné den iompar iarnróid in Éirinn, idir na blianta 1937 agus 1966. Ba é James P. O'Dea a thóg na grianghraif, ar dhíograiseoir iarnróid amach is amach é, agus áirítear leis na hábhair na hinnill traenach, stáisiúin agus droichid iarnróid, chomh maith le foireann agus paisinéirí iarnróid.

Bailiúchán Poole
Is i mBailiúchán Poole a fhaightear na híomhánna a thóg cuideachta mhuintir AH Poole i bPort Láirge le linn na tréimhse 1884-1945. Tá bailiúchán 145 leabhar mar an phríomhfhoinse, ina bhfuil níos mó ná 43,000 pictiúr. Tá bailiúcháin de chlaonchlónna ann (2000 ar fad) in dá mhéid dhifriúla. Ar deireadh tá bailiúchán ann de 4500 íomhá plátaí iomlána.

Baracáidí Bhéal Feirste, Meán Fómhair 1969 (INDBF969 10[17]).
Baracáidí Bhéal Feirste, Meán Fómhair 1969 (INDBF969 10[17]).
Naisc Thapa