Bunachair Shonraí Eile

I gcás bailiúcháin áirithe tá áiseanna breise cuardaithe ar líne ar fáil chun cur le do chuardach Catalóige Ar Líne. Is mar seo a leanas atá na bunachair shonraí sin:

Bunachar Sonraí Nuachtán
Cuardaigh liostaí de theidil nuachtáin atá i seilbh na Leabharlainne Náisiúnta, lena n-áirítear eolas ón Tionscadal NEWSPLAN.
Bunachair Shonraí Grianghrafadóireachta
Bunachair shonraí shonracha de bhailiúcháin Lawrence, Clonbrock, O'Dea agus Poole. Tabhair faoi deara nach bhfuil íomhánna greamaithe de na bunachair shonraí.

Liostaí Bailiúcháin Lámhscríbhinní
I roinnt cásanna tagraíonn na hiontrálacha don chatalóg lámhscríbhinní do Liostaí Bailiúcháin Lámhscríbhinní a thugann mioneolas faoi lámhscríbhinní aonair i mbailiúchán. Bain úsáid as an mbunachar sonraí seo chun Liostaí Bailiúcháin a fháil atá ar fáil le híoslódáil.