Grianghraif Dhigiteacha

In 2007 thug an Leabharlann Náisiúnta faoi mhórthionscadal chun a cuid bailiúcháin de chlaonchlónna de phlátaí gloine a dhigitiú. Tá digitiú déanta ar níos mó ná 33,000 grianghraf ó na bailiúcháin seo a leanas; Plátaí iomlán Poole, Independent H, Lawrence (Royal & Cabinet) Clarke, Eason, Keogh, Stereo Pairs agus Tempest. Is féidir rochtain a fháil ar na híomhánna seo, ar ísealtaifeach agus le bunfhaisnéis ag dul leo, lena n-áirítear teideal, dáta agus suíomh nuair a bhíonn an méid sin ar fáil, tríd an mBunachar Sonraí Grianghraf Digiteach.

Cé go ndearnadh digitiú ar an ábhar go caighdeán cartlainne, is gá tuilleadh oibre a dhéanamh chun leas a bhaint as cumas iomlán na ngrianghraf digiteach seo. Mar shampla níl an fhaisnéis a ghabhann le roinnt de na híomhánna leasaithe go fóill, rud a chiallaíonn go praiticiúil go bhfuil roinnt de na foscríbhinní, a haistríodh díreach ó bhuninnéacsanna/liostaí, an-ghearr agus neamhchruinn uaireanta.

Níl an Leabharlann in ann leasuithe a dhéanamh ar an bhfaisnéis a ghabhann leis na grianghraif i láthair na huaire ach cuirtear fáilte roimh thuairimí agus ba chóir iad a sheoladh díreach chuig an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachtaphotoarchive@nli.ie. Tá an Leabharlann ag obair chun acmhainn dhigiteach níos críochnúla a chur ar fáil agus tabharfar tuilleadh eolais faoi seo chomh luath agus is féidir.

Túr Reginald, Port Láirge
Túr Reginald, Port Láirge
Title goes here.
Content to go here.