Bunús Digiteach

Oibríonn Leabharlann Náisiúnta na hÉireann chun ár mbailiúchán uathúil, beo náisiúnta a fhorbairt.  Tá sé mar thosaíocht straitéiseach do 2016-2021 go mbeimid mar cheannaire ar ábhair dhigiteacha a bhailiú agus a sheachadadh. Príomhbhealach chun an sprioc sin a bhaint amach is ea an nuálaíocht agus trí chur chuige nua a chur chun feidhme chun ábhar le bunús digiteach a bhailiú d'Éirinn.

I mí Eanáir 2017, chuireamar tús leis an treoirthionscadal Bunús Digiteach de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Tá an tionscadal seo mar fhreagairt ar an dúshlán d'ábhar digiteach na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú agus a chur ar fáil, ar ábhar é atá ag fás ag ráta nach bhfacthas riamh, agus atá baol suntasach ann go gcaillfear é. D'eascair sé freisin as an ról atá againn mar institiúid chuimhne na hÉireann i ré dhigiteach a aithint.

Dearadh an treoirthionscadal chun ábhar de bhunús digiteach a bhailiú agus a bhainistiú óna fháil go dtí é a chur ar fáil don phobal mar chuid de shaolré iomlán bainistithe bailiúchán. Tá sé d'aidhm againn sreabha oibre a fhorbairt, a dhoiciméadú agus a thriail thart ar roinnt cineálacha éagsúla ábhair, lena n-áirítear ábhar téacsach agus amhairc araon. Gheobhaimid an t-ábhar sin ó roinnt cineálacha éagsúla bailiúchán, ó bhailiúcháin phearsanta go bailiúcháin eagraíochtaí, agus oibreoimid lenár mbronntóirí le linn gach céim ábhartha den tionscadal.

Miondealaítear an treoirthionscadal ina cheithre chéim éagsúla, agus cé go bhfuil an amlíne faoi réir athraithe, faoi shamhradh 2018 beidh ábhar nua de bhunús digiteach san áireamh againn i stór LNÉ agus beidh sé ar fáil le seachadadh ar líne.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin treoirthionscadal, le do thoil téigh i dteagmháil le dkeating@nli.ie nó le jfinegan@nli.ie

Roinnt acmhainní maidir le Bailiú Bhunús Digiteach ;
http://digitalpreservation.gov/personalarchiving/
http://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/1460-twr15-01/file