Réamhrá

Is í aidhm na Leabharlainne gach leabhar clóbhuailte a bhailiú agus a chur ar fáil ar inspéise d'Éirinn iad; is é sin le rá, gach leabhar a fhoilsítear in Éirinn; gach leabhar le húdair Éireannach (beag beann ar ábhar); agus gach leabhar ina bhfuil ábhar inspéise d'Éirinn. Tá an Leabharlann i dteideal cóip a fháil de gach mír chlóbhuailte a fhoilsítear i bPoblacht na hÉireann faoi reachtaíocht na taisce dlíthiúla. Ceannaítear an t-ábhar a fhoilsítear i dTuaisceart Éireann, fearacht an ábhair a fhoilsítear thar lear.

"Brush Work" le EC Yeats, Londain, 1896 (LO 4508)."Brush Work" le EC Yeats, Londain, 1896 (LO 4508).

Faightear roinnt ábhair freisin trí bhronntanas. Faigheann an Leabharlann leabhair reatha agus leabhair as cló. Tá timpeall milliún mír a chuimsíonn éagsúlacht ábhar sa bhailiúchán de leabhair chlóbhuailte. Is é beartas na sealbhúchán faoi láthair ná speisialú in ábhar inspéise d'Éirinn.

Is i gcomhair tagartha sna seomraí léitheoireachta amháin atá bailiúchán na Leabharlainne. Níl na leabhair ar fáil ar iasacht.

"Salome" by Oscar Wilde, 1894. Illustrations by Aubrey Beardsley.
"Salome" by Oscar Wilde, 1894. Illustrations by Aubrey Beardsley.
Naisc Thapa