Catalóga agus Bunachair Shonraí

Catalóga

Tá trí phríomhsheicheamh i gCatalóg na leabhar clóbhuailte:

Catalóg Ar Líne
Liostaítear sa Chatalóg Ar Líne ábhar a catalógaíodh ón mbliain 1990 i leith (lena n-áirítear go leor leabhar a foilsíodh roimh an dáta sin.) Tá mórchuid na leabhar sa Bhailiúchán Éireannach a liostaítear sa dá sheicheamh is sine san OPAC anois, i dteannta leo siúd sna bailiúcháin LO, Joly, Thom agus Dix, tar éis tionscadal tiontaithe catalóige.

Na Leabhair Shlána
Tá 446 imleabhar cheangailte mhóra sa seicheamh seo. Tá sé eagraithe in ord aibítre de réir údair. Iontráiltear saothair gan údar faoina dteideal. Is sa seicheamh seo atá ábhar a sealbhaíodh agus a catalógaíodh anuas go dtí an bhliain 1969.

Catalóg Cártaí
Liostaítear anseo an t-ábhar a catalógaíodh idir na blianta 1969 agus 1989, beag beann ar an dáta foilsithe. I bhfocail eile is amhlaidh a liostaítear sa seicheamh seo go leor leabhar roimh an mbliain 1969.

Bunachair Shonraí
Is fíor-thearc iad go leor de na leabhair i seilbh na Leabharlainne, nó is uathúil iad i roinnt ásc. Laghdaíonn an rochtain ar bhunachair shonraí dhigiteacha an caitheamh agus an chuimilt ar na míreanna seo ar minic iad bheith cáiréiseach, agus ligeann sí freisin do chumais chuardaigh níos mó. Is féidir go leor téacsanna níos sine - le go leor acu i mbailiúcháin na leabharlainne, agus roinnt eile gan a bheith - a cheadú i bhfoirm dhigiteach. Is féidir priontálacha roimh an mbliain 1701 a cheadú ar EEBO, agus tá go leor téacsanna ón ochtú haois déag ar fáil ar ECCO. Is féidir iad seo a cheadú i Seomra na Seirbhísí Ar Líne.