Coistí an Bhoird

Coiste Reachtúil

I gcomhréir leis na forálacha san Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997, tá an Bord tar éis dhá Choiste Boird reachtúla atá freagrach don Bhord a bhunú. Cuimsíonn siad Coiste Comhairleach um Léitheoirí agus Coiste ar Ghinealas agus Araltas.

Coiste Comhairleach um Léitheoirí
Is í príomhfheidhm an Choiste Chomhairligh um Léitheoirí ná comhairle a thabhairt don Bhord ar ghnéithe a bhaineann le soláthar seirbhísí ag an Leabharlann. Is iad seo na comhaltaí:

Coiste ar Ghinealas agus Araltas

Is í príomhfheidhm an Choiste Ginealais agus Araltais ná comhairle a thabhairt don Bhord ar ghnéithe a eascraíonn as cumhachtaí agus feidhmeanna reachtúla an Bhoird i réimsí an ghinealais agus an araltais. 

Is comhaltaí nach féidir leo vóta a chaitheamh ar an mBord iad Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus Príomh-Aralt na hÉireann. 

Coiste Neamhreachtúil

Coiste Iniúchóireachta agus Riosca

Is í príomhfheidhm an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca ná faireachán a dhéanamh ar an bhfeidhm iniúchóireachta inmheánaí agus comhairle a thabhairt don Bhord maidir le feidhmiú agus forbairt na feidhmne sin. 

Léarscáil na hÉireann ó 'Theatrum Orbis Terrarum,' Antwerp 1592
Léarscáil na hÉireann ó 'Theatrum Orbis Terrarum,' Antwerp 1592
Title goes here.
Content to go here.