Inrochtaineacht

Tá Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ag obair le go mbeadh a hacmhainní ar líne chomh hinrochtana agus ab fhéidir.

Tá ceadú Bobby AAA ag an bpríomhláithreán gréasáin, agus cloíonn sé le tosaíochtaí 1, 2 agus 3 de Threoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán W3C. Is amhlaidh nach sásaíonn roinnt acmhainní dá nasctar ón bpríomhláithreán, lena n-áirítear an Chatalóg Ar Líne, na treoirlínte sin ámh. Réiteofar na saincheisteanna sin chomh luath agus is féidir.

Téigh i dteagmháil linne má tá deacracht agat rochtain a fháil ar acmhainn faoi leith, nó má tá aon mholadh agat maidir le hinrochtaineacht láithreáin gréasáin.